Първа помощ за маркетинга

Първа помощ за маркетинга

Възможно е вашият маркетинг да има проблем и вие да не го знаете. Също така е възможно да си мислите, че имате проблем, но всъщност да не е така. Къде е границата между очакванията и реалността? Как да разберем дали наистина имаме проблем, които трябва да се адресира или просто изпадаме в излишна паника?

Със сигурност отговорите на тези въпроси няма как да получим от Маг „Пенка“ за 100 импулса на минута. Но можем да го направим (макар и не винаги с абсолютна точност), ако се обърнем към информацията и данните, с които разполагаме.

А с какви данни разполагаме?

Ако се огледаме внимателно, може да се окаже, че вече разполагаме с огромно количество информация. Например:

Google Analytics. Ако го имаме инсталиран, което е много вероятно, можем да проследим доста качествено поведението на потребителите в рамките на нашия сайт. А това е особено важно, ако имаме онлайн магазин.

Facebook Insights. Ако имаме Facebook страница, няма как да не разполагаме с достъп и до Insights – пълна информация за поведението на потребителите в рамките на тази страница.

Email статистика. Ако изпращаме имейл кампании, много вероятно е нашият софтуер за имейл маркетинг да разполага с подробни справки за всяка кампания, от които можем да научим много за това как реагират получателите на нашите имейли.

Резултати от анкети. Ако сме пускали анкети (от какъвто и да било вид) към своите читатели, последователи и клиенти, значи притежаваме безценна информация, получена директно от извора.

Коментари и обратна връзка. Тази информация обикновено няма статистическа стойност (защото става въпрос за единични коментари и мнения), но предава концентрирана информация за отношението на конкретни потребители към нас и това, което правим.

Финансови данни. Да си дойдем на думата. Особено, ако става въпрос за онлайн магазин, каквито и статистики да имаме, ако финансовите ни отчети показват, че сме на загуба или бизнесът ни замира, няма да получим успокоение от многото фенове на страницата си във Facebook.

Както виждате имаме много източници, от които да черпим информация за това какво се случва с бизнеса ни и – в частност – с маркетинговите ни усилия.

Information Overload или „Парализа на анализа“

И тук възниква един друг проблем – имаме твърде много данни. Ако вземем който и да било от източниците на информация по горе и го „отворим“, внезапно потъваме в море от цифри и текст. Не знаем от къде да започнем, какво да правим и какви заключения да правим. Конфузна ситуация.

Без да изпадам в твърде академични обяснения, бих искал да ви предложа един прост подход за анализ на данните. Той със сигурност не е изчерпателен и специалистите може да му намерят много недостатъци, но дава възможност за бързо ориентиране в данните и получаването на прозрения и идеи, без едноседмични анализи на информацията.

Този подход аз наричам просто „Пирамидата“.

„Пирамидата“

Ето как изглежда тази „пирамида“:

И за да не се мъчите да декриптирате моят ръкописен шрифт, сега ще разкажа какво влагам във всеки от четирите елемента.

Текущото състояние

Независимо кога ни просветва и решаваме да правим анализ на маркетинга си, все трябва да има стартова точка. И в тази стартова точка е добре да установим какво е настоящото положение. Тоест, от къде тръгваме. За тази цел, първо, е добре да сме наясно какви показатели ще отчитаме и – след това – ще проследяваме.

Ако приемем, че имате онлайн магазин, има хиляди метрики, които можете да наблюдавате. Но аз ви предлагам да се фокусирате върху следните показатели:

Това са „малкото“ показатели. За по-голяма яснота съм ги разделил на три основни фази.

Първата фаза е рекламирането на вашия онлайн магазин. Сега не искам да изпадам в подробности и „реклама“ наричам всяка дейност, която се опитва да докара посетители на вашия магазин, т.е. да ви осигури трафик. Обикновено постигаме това, като позиционираме нашата „реклама“ пред очите на определена аудитория (Facebook, Google, читатели на партньорски блогове, имейл списък и т.н.).

Когато анализираме рекламите си, обикновено ни интересуват няколко важни метрики, чиито текущи стойности искаме да осигурим и да проследяваме след това:

Reach: размер на потенциалната аудитория, до която можем да достигнем.

Impressions: брой показвания на нашата реклама пред тази аудитория.

Click-Through-Rate: процент от виделите рекламата, които са кликнали на нея.

Cost-per-Click: цена, която плащаме за всеки клик върху нашата реклама.

Тук е важно да поясня, че напълно осъзнавам, че има различни видове реклама – на клик, на импресии – отделно е имейл маркетинга, органичните резултати в Google и т.н. Използвам понятията на едно малко по-високо ниво на абстракция. Какво имам предвид? Давам пример?

Пускаме имейл кампания. Кое е нашият reach? Това е размерът на базата данни, до която изпращаме кампанията.

Кое са „импресиите“ тук? Това е броят отваряния на нашата имейл кампания.

Кое е “click-through-rate”? Тук изглежда сложно за разсъждение, но не е. Интелигентно погледнато, click-through-rate е съотношението между хората, които са видели нещо и тези от тях, които са кликнали върху него. Тогава, в имейл маркетинга това, реално, е броят кликнали на линк в имейла ни като процент от тези, които са го отворили. Разбира се, тази метрика си има име – “click-to-open-rate”, но сега се опитвам да поясня абстрактните си терминологии.

И, последно, кое да наричаме „cost-per-click” при имейл маркетинга? Ако предположим, че плащаме по 100 долара на месец за имейл системата си и имаме 5 кампании в месеца по 500 клика, това са 2500 клика. Цената на клик в този случай би била 100/2500 = 4 цента на клик.

Сега възниква един резонен въпрос: Защо правя всички тези еквилибристики, изчисления, приравнявания и други подобни?

Много просто: За да мога да сравнявам круши с круши и домати с домати, когато анализирам данните. Необходимо ми е да знам кои метрики от различните канали си съответстват, за да мога да ги сравнявам и анализирам. В противен случай ще мога да си анализирам какво се случва само в рамките на даден маркетингов канал, без да мога да видя неговия приравнен принос към общата кауза, така да се каже.

След това теоретично отклонение, продължаваме с втората група метрики, съответстващи на фазата „Трафик“. Най-важните от тях са:

Sessions: Посещенията на потребители на сайта като общ брой. Всяка сесия представя потребител, който посещава сайта ни и прави нещо на него. Когато той затвори браузъра си или напусне сайта, се отчита край на сесията.

Users: Уникалните потребители, посетили сайта ни.

New Visitors: Процентът нови потребители.

Returning Visitors: Процентът потребители, които вече са били на сайта и се връщат на него.

Bounce Rate: Процентът потребители, които отварят сайта ни (или дадена негова страница) и веднага го/я напускат, без да извършват други действия.

Time on Page: Средно колко време прекарват потребителите на страниците на сайта ни.

Pages per Session: Колко страници посещават (средно) потребителите на сайта ни, в рамките на една своя сесия (посещение).

Conversion Rate: Какъв процент от потребителите посетили сайта ни (или определена негова страница) извършват желаното от нас действие – покупка, регистрация, попълване на анкета и т.н. В общия случай, под „конверсия“ обикновено разбираме реализиране на покупка.

Cart Abandonment Rate: Потребителите, които са добавили продукти в пазарската си количка, но не са продължили нататък.

Order Abandonment Rate: Потребителите, които са стигнали до финалната страница/екран за преглед на поръчката, но не са направили последното действие – да натиснат бутона за изпращане на поръчката.

Стигаме и до третата фаза, която разглежда дългосрочното поведение на потребителите. Важните метрики тук са:

Average Order Value: Средна стойност на поръчката – колко големи поръчки правят хората от магазина ни.

Transactions: Брой поръчки за даден период от време.

Cost per Transaction: Колко ни струва реализацията на всяка една поръчка. Важно е да сме на печалба.

Revenue: Оборотът на магазина ни за даден период от време.

Return in Investment: Процент възвращаемост на инвестициите ни. При маркетинга обикновено използваме вариант на тази метрика – Return on Advertising Cost (ROAS).

Customer Lifetime Value: Най-грубо казано – колко пари похарчва при нас средният ни потребител с течение на времето.

Customer Acquisition Cost: Колко ни струва придобиването на един нов клиент.

Customer Retention Rate: Какъв процент от клиентите остават наши клиенти в рамките на даден период от време – 6 месеца, година, 5 години и т.н.

Net Promoter Score: Събирателна метрика, която – с помощта на бърза анкета – установява с каква вероятност нашите потребители биха ни препоръчали на своите колеги и приятели.

Анализ на динамиката

Сега, когато вече имаме яснота какви показатели проследяваме и сме изяснили от къде ще вземаме тази информация, започваме да трупаме данни (или анализираме вече натрупаните). Но от къде да започнем.

Аз ви предлагам да търсите две неща – аномалии и тенденции. И двете са много добре видими, ако визуализирате данните под формата на графика, разгъната във времето.

Аномалиите могат да бъдат два основни типа – пикове и пропадания.

На показаната графика пропадането не е много ясно изразено, но вярвам, че идеята е ясна – имаме някакви сравнително установени нива на стойностите на даден показател и в даден момент – внезапно пропадане на стойностите до много малка стойност, в сравнение с установеното ниво.

При позитивни показатели, като конверсия, трафик и т.н., пиковете са „хубаво нещо“, а пропаданията – не. И обратното, при негативен показател, като bounce rate, пикът показва внезапна загуба на интерес към сайта/страницата, а пропадането – нещо, което е активирало аудиторията.

Нашата цел е да анализираме какво се е случило в моментите на пропадания и пикове и да търсим начини за:

А. Повтаряне на позитивните пикове и пропадания.

Б. Минимизиране или пълно избягване на негативните пикове и пропадания.

Колкото до тенденциите, те са видими графично, когато зададете по-дълъг период от време – 6 месеца, 1 година. Това става лесно, ако боравите с Google Analytics или друга подобна платформа. И малко по-трудно, ако работите само с Excel. Важното е обаче, да можете да обхванете с един поглед графиката на стойностите на даден показател за дълъг период от време и да видите дали можете да прокарате усреднена права черта някъде, която сочи нагоре или надолу. Например, нещо подобно:

Ако успеем да забележим тенденция, важното е да разпознаем дали е позитивна или негативна. Ако например имаме възходяща тенденция на конверсията, можем само да се радваме. А ако имаме низходяща тенденция на броя поръчки – определено нещо трябва да направим.

Тук основните ни задачи са:

А. Да се опитаме за подсилим позитивните тенденции.

Б. Да се опитаме да забавим (и дори да обърнем хода, ако е възможно) на негативните тенденции.

Адекватно целеполагане

Разполагайки с първоначален анализ, стигаме до важна точка, а именно – целеполагането. Ако нямаме конкретни цели за развитие, оставяме същото това развитие на случайността или най-малкото – нямаме база за установяване на успех или провал, както и посока на движение.

Като цяло, в живота, е добре (според мен) да имаме високи, амбициозни цели. Тук, обаче, бих предложил малко по-консервативен подход.

Имайки стойностите на показателите, да речем за едно тримесечие, следващата ни стъпка е да си поставим цели за подобрение за следващото тримесечие.

Моето предложение е да заложим 10% или 20% ръст и да се опитаме да го постигнем. Ако направим 50% ръст, значи сме поставили твърде ниски цели и за следващия период завишаваме целите с подходящия процент. Но ако сме заложили 20% ръст, а постигнем 3%, значи имаме доста да работим, като в същото време е добре да заложим по-реалистични цели за следващия период.

Маркетинг активности

Този елемент на „Пирамидата“ се подразбира, но реших да го включа, за да стане още по-очевиден. Идеята тук е, че ако не провеждаме маркетинг активности, няма да имаме данни, които да анализираме и показатели, които да подобряваме.

Планирането, анализирането и целеполагането са важни неща, но без основната съставка – действието – те не носят особена полза.

Подходът на „Пирамидата“ всъщност е цикъл. Елементите следват един след друг и ние се „въртим“ в този кръг, опитвайки се на всяко завъртане да имаме все по-добри резултати и дори да постигнем заложените цели. Това е начинът да постигнем траен растеж – непрекъснатото проследяване и подобрение.

А ако трябва да се върнем на темата на статията – „Първа помощ за маркетинга“, ето кое е важно да запомним:

Първо: Няма как да установим текущото състояние (и дали маркетингът ни има нужда от първа помощ), ако не разполагаме с адекватни данни и не ги анализираме по подходящ начин.

Второ: Определете показателите, които ще проследявате, отчетете текущите им стойности и залагайте адекватни цели за следващите периоди.

Трето: Анализирайте аномалиите и тенденциите и набележете спешни (краткосрочни), средносрочни и дългосрочни мерки за подобрение на показателите. Защото първата помощ е важна, но също толкова важни са периодите на възстановяване и развитие след прилагането на тази първа помощ.

Накратко: Измерете. Анализирайте. Подобрете. Повторете.

Изкуството на допълнителния доход

Изкуството на допълнителния доход

До сега не съм срещнал човек, който да твърди, че доходите му стигат. Независимо колко изкарват или колко успешен бизнес имат, повечето хора са на мнение, че „винаги може повече“. И са напълно прави.

От една страна е добре да сме благодарни на това, което имаме. А от друга – ако не се стремим к към повече – повече пари, повече знания, по-голям опит, повече приятни моменти – къде отива удоволствието от живота и възможността да се развиваме.

Не мисля, че парите са най-важното в живота, но определено са едно от много важните неща (лично мнение) и не е добра идея да ги пренебрегваме, защото и те ще започнат да пренебрегват нас.

Заплатата никога не стига и всеки би се зарадвал на допълнителен доход, но дали всеки би бил готов да направи необходимото, да плати цената, за да има този допълнителен доход.

А ако вземем решение да започнем да изкарваме допълнително, пред нас изникват въпроси като:

> Как да изкарам пари допълнително?

> Как да намеря време за това?

> До кога да го правя и как ще свърши цялата работа?

> Онлайн бизнес ли да захвана или да работя през уикендите и след работно време на други места?

> Как да си осигуря пасивен доход?

> С какви конкретни стъпки да започна?

С настоящата статия ще се постарая да дам не толкова отговори, а по-скоро варианти, свързани с посочените по-горе въпроси, измежду които да изберете.

Приятно четене!

Историята на моите допълнителни доходи

Не помня някога да съм имал само един доход. Още от зората на моята кариера, винаги имах основен и един или повече допълнителни доходи. Не знам как се получи в началото? Но после свикнах с идеята и се чувствах несигурен, ако остана на „едната гола заплата“.

През годините съм се занимавал с най-различни неща, за да си осигуря допълнителни доходи. Някои от тях са:

> Изработка на уебсайтове.

> Графичен дизайн и предпечат.

> Писане и продаване на електронни книги.

> Афилиейт маркетинг.

> Търговия в eBay.

> Подготовка и продажба на онлайн обучения.

> Провеждане на обучения на живо.

> Консултации по маркетинг.

> Продажба на MLM продукти.

> Продажба на застраховки.

> и т.н.

В същото време, докато си осигурявах този доход, обикновено работех на заплата или – в последните години – извършвах основната си дейност – консултации и обучения в областта на дигиталния маркетинг (която, в един момент от моята кариера, беше страничен за мен бизнес).

Понякога се замислям какво съм жертвал и каква цена съм платил, за да осигуря тези допълнителни доходи. Ето някои от „плащанията“, които съм правил и продължавам да правя:

> Излизания, забавления – в много по-малък мащаб. Нямаше как да стана и „цар на дансинга“.

> Малко сън, работа до късно.

> Винаги имах работа за ваканцията или за уикенда.

> По-малко време за семейството.

> Повече стрес в ежедневието.

Не мога да кажа, че съжалявам. От време на време си представям, какво ли би било, ако работя от 9 до 5 и след това се прибирам и си почивам, но нямам спомен кога за последно съм го правил и отново се фокусирам върху висящите ангажименти.

Този начин на живот определено не е за всеки, но фактите – поне при мен – са налице. През 99% от времето, моите общи доходи са били няколко пъти над средните за страната. Също така, основният ми доход, често е бил 50% или дори 30% от общия ми доход.

Това определено дава доста по-голяма финансова свобода и покупателна сила. А вече за какво се използват тези две неща е въпрос на лично решение. Човек може буквално да ги „хвърли в кофата“ или да си отгледа диаманти.

Няма да ви убеждавам да жертвате свободното си време, личния си живот или съня си, за да си осигурите допълнителни доходи, но (както се казва) „ако все пак сте решили“, продължавайте да четете.

Как да изберем с какво да се захванем?

Ето, взели сме решението. Надъхани сме да изкарваме много пари допълнително. И се изправяме пред огромна дилема – с какво да се захванем?

Започваме да се „ровим“ в Интернет и попадаме на огромен избор от идеи. Объркваме се (the paradox of choice). Попадаме на т.нар. „скамъри“, обещаващи бързи печалби за кратко време с минимум усилия. Ставаме подозрителни.

Оставяме нещата за после. Нищо не се случва в продължение на месеци и дори години.

Отново се сещаме, че искаме да имаме допълнителни доходи, когато наближат големи разходи, искаме да си купим нещо скъпо или затънем в дългове.

Нека ви предложа малко по-организиран подход при избора на допълнителен доход. Не знам дали така ще изберете „идеалния“, но поне ще е дейност, която наистина има потенциал да ви носи приходи.

Ето каква е процедурата:

Стъпка 1: Направете списък на всички неща които умеете. Това може да са умения, придобити в резултат на практикуване на хоби или на директната ви професия. Например: графичен дизайн, изработка на мебели, рисуване, ремонт на автомобили и т.н.

Стъпка 2: От този списък, изберете топ 3 – тези дейности и умения, в които или сте най-добрите в своята област или можете много бързо да станете, чрез учене и практика.

Стъпка 3: От трите, изберете само една дейност – в която сте номер 1 или лесно можете да станете. Повярвайте ми, няма да имате време и възможност да развивате повече от една допълнителна дейност, заедно с основните си доходи.

Какво да правим по-нататък?

Беше важно да изберем само едно нещо като източник на допълнителен доход. Тестваме първо с него и с нищо друго. Ако не се получи, минаваме на следващото от тройката. А вашата процедура продължава със стъпка 4.

Стъпка 4: Решете как да предлагате резултатите от избраната дейност – като продукт или като услуга. Например, ако умеете да правите дизайн на уебсайтове, услуга е самата им изработка срещу заплащане, а продукт – подготовката на темплейти, които да продавате онлайн. Или, ако можете да свирите на китара – услугата е даването на уроци или свиренето по събития и заведения, а продуктът – подготовката на курсове и самоучители по китара, които да продавате на живо или онлайн.

Стъпка 5: Тествайте интереса и себе си – без много да планирате и мислите, направете тест. Предложете на свой познат да извършите дадената услуга за него безплатно или срещу малко заплащане. Или създайте базова версия на продукта и пробвайте да я продадете онлайн. Поискайте обратна връзка от клиентите. Вгледайте се в себе си – харесва ли ви да правите това?

Стъпка 6: Планирайте своята бизнес система. Дори „обикновен“ допълнителен доход има нужда от бизнес система. Ако нямате система, буквално ще бъдете като муха без глава или – в „най-добрия“ случай – като балон с горещ въздух, носен от вятъра. Какво имам предвид „бизнес система“?

Няма да задълбавам в някакви академични конструкции. За мен, бизнес системата, която върши работа на малкия бизнес, се състои от:

> Дефиниране на бизнес модела. Можете да използвате Canavizer за тази цел. Освен това, тук включвам и ценообразуването – колко ще струва вашата услуга, как ще се калкулира и т.н.

> Дефиниране на продукта/услугата. По-детайлна разгъвка на тази секция от бизнес модела.

> Бизнес цели. Тук поставям показатели за успех (KPIs), техните целеви стойности за даден период от време и стратегия за тяхното постигане.

> Маркетинг план. Най-важното тук е – целевата аудитория, канали за достигане до нея, основни маркетинг дейности, показатели за успех, целеви стойности.

> Основни дейности. Разписваме си най-важните дейности и за всяка от тях дефинираме процедури за работа (чеклистове). Само така можем да поддържаме качеството на работа. Пример за такива дейности, например са – обработка на поръчки, изработка на продукта, промотиране на нов продукт, текущо рекламиране, бекъп и поддръжка на сайта и т.н.

Изглежда сложно, но ще ви отнеме един уикенд да го направите. А след това ще бъдете благодарни на себе си, че сте отделили това време.

Стъпка 7: Базово присъствие. Все пак, хората трябва да научат за вас по някакъв начин и да могат да прочетат и видят повече за това, което предлагате. Според мен, минимумът е:

> Уебсайт на собствен домейн и хостинг. Централната точка на вашия бизнес в онлайн пространството.

> Facebook страница. Като платформа за реклама и базова комуникация с вашите клиенти.

> Email маркетинг система – например MailChimp, SendInBlue, MailerLite. Не се притеснявайте, ако базата ви данни е все още празна.

Стъпка 8: Първи клиент. Докато вашия бизнес не намери първия си клиент, той все още е само един план и – може би – купчина файлове и висящ в пространството сайт. Вашата първа и най-важна цел е да намерите първия си клиент и да се раздадете на 110% (както казват нашите футболисти) за него. Задължително вземете отзив за неговите впечатления от вашата работа.

Стъпка 9: Развиване на дейността. Ако добре сте си измислили бизнес системата. Сега е време просто да прилагате процедурите и да извършвате дефинираните от вас дейности. Да, ще има промени, адаптиране на процедурите към реалността, но това е част от работния процес. Важното е, че имайки тази бизнес система, вие знаете кое как и кога да правите. А това ви спестява огромни главоболия и бавене във времето.

През цялото време на практикуване на вашата дейност, имате няколко важни цели:

> Увеличаване броя клиенти. Колкото повече клиенти, толкова повече бизнес.

> Увеличаване стойността на всеки съществуващ клиент. Нашата задача е да запазим съществуващите клиенти и да направим така, че те да купуват отново и отново от нас и по този начин да инвестират все по-голяма обща сума в нашия бизнес.

> Поддържане (увеличаване) на качеството. Не си позволявайте да се отпускате и да предлагате по-ниско качество, по-лошо отношение към клиента, по-бавна работа и т.н., само защото имате много клиенти и поръчки. Както имате много, така ще станат малко и накрая ще изчезнат, за броени месеци, ако не запазите нивото си.

Ако се фокусирате дори само върху тези три неща (а те не са никак прости и никак лесни), си гарантирате един успешен, стабилен и постоянно развиващ се бизнес. Той може да започне като страничен доход, но вие можете да решите да се превърне в основен, ако видите перспектива в това.

Как да управляваме времето?

Пред нас винаги стои въпросът „Кога?“. Кога да работим върху страничния си доход? Как да намерим време, в заетото си ежедневие, за да вкараме цял един бизнес в програмата си?

Изпробвал съм всички възможни варианти и ето какво имаме „на масата“:

Първата стъпка е да проследите една своя седмица да направите анализ за какво харчите времевия си ресурс от 24 часа на ден. Колко часа спите? Колко часа пътувате? Колко часа спите на дивана? Колко часа сте в социалните мрежи? Разпишете активностите си с техните времена, за цялата седмица и помислете кои дейности можете да жертвате в името на допълнителния си доход и бизнес. Ето няколко предложения от мен:

> Времето в социалните мрежи. Когато сме във Facebook или Instagram, времето сякаш спира. Но като излезем от там, се оказва, че не само не е било спряло, но и е тичало бързо. В социалните мрежи изключително лесно „потъват“ 1-2-3 часа и то всеки ден. Освен ако не си изкарвате прехраната с това, замислете се – висенето във Facebook е равносилно на „безцелно шматкане“ с приятели по „главната“. От това портфейлът ви не става по-пълен.

> Времето пред телевизора. Гледате ли вечер телевизия? После заспивате ли на дивана? Погледнете своя анализ и преценете. Като извадите времето за вечеря и общуване със семейството, каква част от вечерта прекарвате висейки пред телевизора (и понякога – дремейки)? Сигурен съм, че и тук ще можете да „откачите“ 1-2-3 часа на ден.

> Времето за пътуване. Ако пътувате много дълго време за работа/офиса (над 30-40 минути), помислете дали можете да правите нещо полезно (четене, писане, кореспонденция, учене), докато го правите (ако сте с градския транспорт). Ако сте с автомобил, тогава много удачно е да слушате аудиокниги (вместо песни по радиото), да записвате гласови бележки със свои идеи за бизнеса и планове, да говорите по телефона (но само с hands-free устройство) и други подобни. Ето ви ги 1-2 часа на ден.

> Обедната почивка. Мислите ли, че тези обеди с колеги, продължаващи по час и половина, ви носят сериозна добавена стойност? Ако са срещи с важни за вас и вашия бизнес хора – няма проблем. Но ако представляват глупава обмяна на реплики над шопска салата и тройки кебапчета, май е по-добре ги замените с работа по вашия страничен бизнес.

Има още варианти, които могат да бъдат експлоатирани, но ако използвате дадените по-горе, ще можете да имате поне 3-4 часа на ден, които да инвестирате в осигуряването на своя допълнителен доход. А това са 80-100 часа на месец и практически са 10-12 работни дни.

Ето какво, обаче, ви съветвам да не правите:

Първо: Не работете по личния си бизнес през работно време. Вашия шеф няма да го хареса, а и е много вероятно в договора ви да пише, че не можете да го правите.

Второ: Не крадете от съня си. Правил съм го в продължение на 20 години и мога да ви кажа, че резултатът не е добър. Не повтаряйте моята (и не само моя) грешка. Нека времето за сън бъде неприкосновено. Ако денят не ви стига за всичко, по-добре отрежете някоя от по-маловажните дейности, вместо да се закачате със собствения си сън.

Какъв да бъде нашият Exit план?

Добре е, още от самото начало, да помислите и за това как ще свърши вашата сага с допълнителния доход. Както се казва:

Start with the end in mind.”

Ето ви няколко идеи:

Изход 1: Постигане на определена цел. Възможно е да ви трябва допълнителен доход, за да постигнете някаква конкретна цел. Тази цел може да бъде връщане на кредит, закупуване на скъп подарък, пътешествие около света или каквото друго се сетите. В този случай, след постигане на целта, можете да прекратите допълнителното си натоварване и да се върнете към нормалната рутина. (Аз лично се съмнявам в последното, защото след като усетите колко е хубаво човек да има допълнителни доходи, няма да искате да се откажете.)

Изход 2: Подкрепящ доход. Може дългосрочния ви план да е винаги да имате допълнителен доход, който служи за „патерица“ към основния ви. Възможно е да не ви се рискува да напускате работа и да стартирате собствен бизнес, но да сте напълно ОК с това да получавате странични доходи от един или повече източници.

Изход 3: Преливане в собствен бизнес. Друга, много популярна стратегия е когато стартирате страничен бизнес с идеята да го развиете и когато стане достатъчно печеливш, да напуснете работа и да се отдадете само на него. Това е един от най-сигурните и плавни преходи между работа на заплата и предприемачество. Дали ще се получи, много силно зависи от типа страничен бизнес, който сте избрали и от вашите умения да управлявате времето си, като отделяте голяма част от него за допълнителния си бизнес.

Който и изход да изберете, не изпускайте целта си, работете здраво, отделяйте всеки ден за бизнеса си и скоро ще видите резултати, които ще ви накарат да се гордеете със себе си.

Изграждане на имейл списък и GDPR: Моят опит с MailChimp

Изграждане на имейл списък и GDPR: Моят опит с MailChimp

Предистория

От месеци цари все по-нарастваща паника за влиянието, което ще окаже влизането в сила на GDPR (General Data Protection Regulation) върху имейл маркетинга.

„Няма да има вече да има имейл маркетинг, нямаа! Борил да си търси друго занимание.“

С това изречение може да се обобщят повечето мнения, с които се сблъсквам напоследък. Даже преди време написах и статия по темата, която изразява моето лично мнение за въздействието на Регулацията върху имейл маркетинга и какво можем да направим по въпроса.

Когато писах по темата, обаче, аз още нищо не бях направил по този въпрос. И с наближаването на 25-ти май, все повече назряваше мисълта:

„Дай нещо да направим, че иначе ще трябва да започна да уча за Facebook маркетинг експерт.“

Тогава задълбочих проучванията. Консултирах се с експерт по GDPR. Четох доста. Това не ме превърна в експерт, но научих много неща.

В тази връзка да ви разкрия една тайна: Аз наистина не съм експерт по GDPR. Така че, каквото и да прочетете в тази статия, проверете го сами или със своите юристи. Писанията ми не са юридически съвет и не се опитвам да ги представя за такъв. Просто споделям опита и впечатленията си.

Та от това, което научих, се оказа, че трябва да направя следното:

1/ Подготовка на „Политика за защита на личните данни“, поставена на видно място на сайта.

2/ Показване на съобщение за бисквитки (до сега си бях правил оглушки и не си бях поставил този плъгин).

3/ Криптиране на информацията на сайта, например с SSL сертификат.

4/ Създаване на отделен имейл адрес, например privacy@<website.com> и той да бъде посочен като контакт по въпросите, свързани с личните данни.

Отделно от това трябваше да направя две много важни неща, свързани конкретно с имейл маркетинга:

1/ Да одитирам съществуващата си база данни и да поканя хората да се запишат отново, но този път, в съответствие с GDPR изискванията.

2/ Да променя начина, по който събирам абонатите за базата си данни (в случая, не толкова драстично, защото при мен това винаги е било стриктен и прозрачен процес).

Във връзка със изграждането на списъка и записването на нови контакти в него, се оказа, че се налага:

1/ Да събирам минимално количество лични данни, така че да мога да осигуря обещаната услуга или продукт (за доставката на безплатна екнига, например, не е необходимо да имам данни за пола на лицето и адреса му).

2/ За всяко позволение за ползване на личните му данни, потребителят трябва да дава отделно съгласие. Например – за бюлетин, за кампании, за оферти и т.н.

3/ Потребителят трябва да се съгласи сам, собственоръчно и не автоматично (без пре-чекнати чекбоксове) с Политиката за защита на личните данни.

4/ Препоръчва се да съхранявам снимка на формата за регистрация, т.е. да имам доказателство какво съм обещавал на човека, когато се е записвал.

5/ Трябва да съхранявам данни за процеса по записване на потребителя, за да мога да го представя като доказателство.

И това е краткия списък. 

Какво да правя? Запретнах ръкави и се хвърлих в дълбокото – четене, питане, правене. Ще ви разкажа до къде съм стигнал и как съм го направил. Не казвам, че нямам пропуски, затова ще се радвам на обратна връзка и съвети от хора с повече опит в приложението на GDPR в областта на имейл маркетинга.

Базови настройки

Както, може би, знаете, аз ползвам MailChimp като инструмент за имейл маркетинг. Всъщност, през последните месеци съм на SendInBlue, но отдавна реших пак да си се върна към „маймуната“.

Та, въпросната „маймуна“ доста усилено работи в посока GDPR и се оказа, че е подготвила някои улеснения за нас, притеснените имейл маркетолози.

Първата ни стъпка е да активираме GDPR за съответния списък – нов или съществуващ. Това се оказа просто – отидох в настройките на избрания списък и активирах съответната отметка:

Чекбокс за съгласие с Политиката

След това, реших, че искам отделен и специален чекбокс, в който хората изрично да се съгласяват с Политиката за защита на личните данни. Това го направих чрез създаване на ново поле в списъка си, което пак се прави от настройките му, но в секция „List Fields and *|MERGE|* Tags“.

Формата за регистрация

Дойде ред и на най-важното – самата форма за регистрация. За целта използвах стандартната MailChimp форма, но направих следното:

Опитах се да се правя на оригинален:

Казах нещата ясно и просто:

Дадох изричен линк към „Политиката за защита на личните данни“:

Реших да събирам минимален брой данни, въпреки че това не е никак добре за персонализацията и сегментацията на базата данни:

Използвах новата GDPR функция на MailChimp и описах отделните позволения, които искам от потребителя. Той може да се съгласи на тях, като ги отметне собственоръчно. Няма отметки по подразбиране:

И, разбира се, накрая завърших с добре видим призив за действие:

Завършената форма за регистрация можете да видите и тествате тук:
http://eepurl.com/dvCfPL

Процесът по регистрация

След като формата беше готова, трябваше да съм сигурен, че потребителите са обгрижени, дадена им е цялата необходима информация и са въведени в процес, който води до събиране на техните данни – в случая – имейл адрес.

Процесът е стандартен double opt-in, използван от MailChimp. Той трябва да се активира в настройките на списъка:

След това идва подкана към потребителя да потвърди регистрацията си чрез кликване на изпратен линк:

При потвърждение, потребителят получава много важен имейл, който съдържа следната важна информация:

  • Потвърждение на уговорката (обещанието).
  • Линккъм Политиката за защита на личните данни.
  • Линк за промяна на личните данни в системата.
  • Линк за отписване от списъка.
  • Информация за контакт с мен.
  • Информация за това какви данни съхранявам за дадения потребител.

Повече не се сещам какво може да се добави към процеса, още повече че е вграден в MailChimp, така че тук този процес спира и потребителят вече е мой абонат.

Доказателства за регистрацията

Както казах и в началото, трябва да съхраняваме информация за записването, за да можем да докажем, че сме го направили по правилния начин. Тъй като MailChimp все още няма функция за скрийншот на формата за регистрация (обещават да имат тази опция скоро), аз ръчно направих скрийншота на формата за регистрация. Също така, активирах изпращането на имейл до моята поща при регистрацията на всеки нов потребител в списъка. Така съхранявам независимо доказателство за записванията. Тази опция се активира, като въведете имейл адреса си тук:

Тази формичка се намира в <Списък > / Settings / List name and campaign defaults – най-долу, вляво на страницата.

Ето така изглежда имейлът с данни за всеки нов абонат:

При кликване върху бутона, могат да се видят пълни данни за абоната.

А за да не ми се препълва Inbox-а с писма за записали се абонати, настроих един малък филтър, който ги хвърля директно в папка „GDPR“, където съхранявам тези имейли като доказателство.

Като цяло, това е всичко. Изпълних почти всички изисквания поставени в началото, но продължавам да работя, за да постигна максимално съответствие с GDPR.

Честно казано, да направя всичко това не ми отне твърде много време. Повече време отиде за четене, ровене в Интернет, консултиране и двоумене.

Какво мислите, изпускам ли нещо? Вие минали ли сте по подобен път или тепърва ви предстои? Полезна ли беше тази статия за вас и вашето GDPR пътешествие?

Собствен бизнес или работа на заплата  – кое е по-добре?

Собствен бизнес или работа на заплата – кое е по-добре?

Като гледам фийда си във Facebook, обикновено там виждам информация, свързана с онлайн бизнес, маркетинг, страхотни и интересни хора, забавни събития и други подобни. Позитивизъм се лее с кофи.

От друга страна, като пусна телевизора (въпреки, че го правя рядко), от екрана се изливат убийства, катастрофи, бедност и мизерия, корупция, идиоти в prime time. Като цяло, от там негативизмът доминира и практически не съществува нищо друго, нищо позитивно.

Започвам да се питам, каква е реалността? Кой е реалния свят – моят или този „навън“.

Отговорът, разбира се, ми идва доста лесно – вярвам, че всички ние живеем в собствените си светове, обградени с това, което обичаме и което ни е интересно. Ние не забелязваме или съзнателно игнорираме нещата, които ни притесняват или просто не са ни по сърце.

Понякога нашия свят се пресича със световете на други хора и тогава се получава или тежък шок, или любов от пръв поглед. И двете събития са красиви – да наблюдаваш как два свята се сблъскват и да видиш как започват да пулсират с един и същи ритъм.

Имено поради тази причина – теорията за собствените вътрешни вселени – винаги съм считал обсъждането на субективни теми, като тези, които виждаме в предаването „Сблъсък“ или в което и да е дискусионно студио, за напълно безсмислено. Как можем да се спорим, кое е истината, след като тя е различна за различните хора и гледни точки.

Една такава тема е и въпросът „да започнем ли собствен бизнес или да работим на заплата“. Огромни обеми от информация се изливат от печатниците и от екрана на компютъра и телевизора, защитавайки едната или другата страна.

Аз също допринасям и съм допринасял за това, публикувайки материали за предприемачеството – не мога да скрия афинитета си към него.

Има ли обаче една истина, един верен отговор на този въпрос:

„Да стана ли предприемач или да работя за друг?“.

Опитваме се да омаловажим последното и да възпяваме първото. Но дали нещата са наистина само в черно и бяло, колкото изглежда, ако човек прочете достатъчно статии по темата?

Аз, лично не вярвам в черното и бялото. Който от вас се е занимавал с дизайн знае, че черно-бялото изображение е най-бедното на информация. То има само две нива – черно и бяло. Малко по-богато е т.нар. Greyscale изображение. То разполага с 255 нива на сивото, 255 нюанса. Аз, обаче, съм почитател на цветното, шареното. Там можем да имаме от 256 цвята до десетки милиони цветове. Вярвам, че такъв е светът и такива сме ние, хората.

В случая с предприемачеството, мисля, че всеки трябва да го опита, но не е задължително всеки да се занимава с това за постоянно.

Как да разберем, кое е подходящо за нас?

Аз имам собствено мнение по темата, но този път реших да проуча в Интернет пространството и попаднах на няколко интересни статии по темата.

Lifehack.bg имат страхотна статия с една огромна и красива инфографика, която ви позволява да вземете решение дали да се занимавате с бизнес или да си работите на заплата.

6 мита за работата на заплата и 6 мита за предприемачеството са развенчани в статия, която може да повдигне някои въпроси и съмнения у по-лабилните кандидат-предприемачи.

От INTERESNOTO.NET ви оставят сами да решите, посочвайки основните предимства и недостатъци на работата на заплата и предприемачеството.

Намерих една страхотна сравнителна таблица, която по структуриран начин представя разликите между предприемачеството и работата на заплата.

И, разбира се, статията на статиите по темата, подготвена от Стойне Василев – „Кое е по-добро: да си служител или предприемач?“

След толкова много информация по темата, струва ми се, че няма какво чак толкова да добавя. Всеки би могъл да вземе решение сам за себе си. Искам, обаче, да споделя личното си мнение по темата, с което не ангажирам никой:

Какво мисля за „битката“ предприемачество vs. работа на заплата

1/ Нито една от двете алтернативи не е добра или лоша. Всичко зависи от нашите предпочитания и възгледи за живота и за това как искаме да прекараме живота си.

2/ Предприемачеството не е само вид дейност, то е и начин на мислене, поглед и подход към света. Ако вие имате предприемачески начин на мислене, можете да го използвате дори в личния живот и в работата на заплата и то с голям успех. Не е задължително да правите собствен бизнес.

3/ Заедно със свободата и контрола, предприемачеството поставя във вашите ръце и отговорността за собствения ви живот и успех. Бизнесът не върви, ако не работите по него активно. Тук заплата не ви „тече“.

4/ Работата на заплата предлага относителна сигурност, но изисква от вас да се съобразявате с определени правила и ограничения. Вие решавате дали тези ограничения са приемливи или са ви в повече.

5/ Има коренна разлика между малък и голям бизнес, нископлатена и високоплатена работа. Нископлатената работа е загуба на време. Малкият бизнес изисква много работа, а ограничава значително свободното време. Високоплатената работа дава много придобивки и финансова стабилност, но – по правило – е по-отговорна и носи огромен стрес. Големият бизнес ви дава неограничена (евентуално) финансова мощ, но и пропорционални нива на стрес и отговорности. Затова, не мисля, че е коректно да поставяме само два полюса – „работа на заплата“ и „собствен бизнес“. Както казах, в реалния живот има нюанси.

6/ Преминаването от работа на заплата към собствен бизнес, често е много голяма крачка и дори скок в неизвестното. Понякога, по-подходящо е да се направи плавен преход – да развием собствен, страничен бизнес, докато работим на заплата.

7/ Често, искаме да запазим „стабилността“ на заплатата, но да увеличим доходите си. Тогава може да се окаже много по-добре да имаме страничен бизнес (много широко използвана практика), докато работим за друг.

В заключение мога да кажа следното:

Дали да работим за друг или за себе си е лично решение и въпрос на склонност и предпочитания. Това, което със сигурност е наше задължение и отговорност е да се развиваме, да се погрижим за личния си просперитет и благосъстоянието на нас и нашето семейство. По какъв начин ще го направим, решаваме сами.

Как работи личната марка при търсене на (високоплатена) работа?

Как работи личната марка при търсене на (високоплатена) работа?

Днешната статия е част от поредицата за личната марка и ще разкажа за това как работи тя при намиране на работа (ако имаме изградена марка, разбира се).
Първо, да започнем от това, че за хубавите – високо платени и в добра среда – работни места винаги има голяма конкуренция, независимо дали става въпрос за България или чужбина.
Поради тази причина, за да ни вземат на избраната от нас позиция, важно е да изпъкнем значително пред и над другите. Не трябва да остане и съмнение, че ние сме правилния избор, а всички останали са аматьори.
Как се постига това?
Разбира се, няма прост и лесен отговор на въпроса. Работодателите (респективно, head hunter-ите) не гледат само CV-то ти. Отдавна не е само това. Те разглеждат Facebook и LinkedIn профила ти. Търсят името ти в Google. Въобще, опитват се да разберат що за човек си.
Затова, ето какво можеш да направиш, за да подобриш драстично шансовете си да бъдеш харесан при едно такова проучване:
 –

1/ Направи си личен сайт на домейн с твоето име

Публикувай пълната професионална информация за себе си, независимо с какво се занимаваш. Постави професионални твои снимки – една фотосесия струва между 100 и 300 лв и е страхотна инвестиция. По този начин създаваш единна точка, базов канал за предоставяне на официална информация за теб самия/самата. Така улесняваш работодателите или „търсачите на качествени служители“. А когато им е лесно, те стават благоразположени. А и така ще изпъкнеш пред останалите кандиати.
 –

2/ Поддържай професионален блог към сайта си

Не пиши глупости от личния си живот, а кратки или дълги статии по твоята професионална тематика, анализи, коментари, съвети. Това те позиционира като експерт и те качва няколко нива в очите на работодателя.
 –

3/ Прегледай, анализирай и оптимизирай профилите си в социалните мрежи

Актуализирай и постави максимално подробна, ясна и смислена информация за себе си в LinkedIn, Facebook и други социални мрежи, които използваш. Прегледай публикациите си и изтрий всички, които те представят като неблагонадежден, безотговорен човек или откровен пияница.

4/ Потърси в Google, използвайки името си като ключова фраза, с и без кавички

Виж какво се появява на твоето име. Ако нещата не ти харесват, ще отнеме малко повече време – писане на статии, оптимизиране на страници, за да избуташ напред в гугъл това, което искаш да се вижда и да избуташ надолу, по възможност извън първа страница на Google това, което не искаш работодателите ти да прочетат или видят. Както се казва: „Най-доброто място да скриеш труп е втора страница на Google.“

5/ Важно е да работиш качествено, бързо и коректно, без компромис със сроковете

Каквото и да е работното ти място (сегашното), постарай се да направиш така, че да даваш максимума от себе си. По този начин градиш своята репутация и демонстрираш своята полезност. Това го научават твоите колеги, шефове и клиенти. Ще се учудиш колко много хора ще ти се обадят с думите, че твой колега или клиент я е препоръчал и им е дал твоите данни за контакт.

6/ Не крий  уменията, квалификацията, постиженията си

Не казвам да се хвалиш нагло на всяка крачка, а да използваш своите канали – сайт, блог, социални мрежи – за да покажеш и наблегнеш на това, което си постигнал и което те прави важен. Ако не демонстрираш най-доброто от себе си, няма как да изпъкнеш, особено за по-хубавите позиции, където конкуренцията, освен че е голяма, е и много силна.

7/ Намери начин да те препоръчат/представят на бъдещия работодател

Разтърси се в мрежите си във Facebook, Instagram и LinkedIn и намери човек, който може да те свърже с „един човек“, който да те запознае с decision maker-a във фирмата на бъдещия ти работодател. Не е чак толкова трудно. Важно е да си упорит, находчив и общителен.
Ако използваш тези 4 техники (подхода), ще подкрепиш много сабилно своята лична марка и по неочакван за теб начин ще повияеш положително върху решението при всяко едно интервю за работа или при молба за среща с работодател.
Длъжен съм да кажа, че в неделя приключва ранната регистрация за моята нова програма „Изграждане на лична марка и репутация“. От понеделник цената на пропуските ще стане 240 лв, т.е. ще се увеличи двойно.
Направи поръчка до 19.11.2017 г. / 23:59 ч и се включи в програмата на половин цена.
Пикантната история на бранда „Борил Богоев“

Пикантната история на бранда „Борил Богоев“

Ние живеем в свят на марки. Всеки от нас е марка – всяка личност, всеки експерт, всеки родител. В същото време ние съхраняваме информация за хора и компании, прикачвайки я към нашето мнение за тях, което пък е начин да се представят техните марки.
Ако трябва да го кажа с едно изречение:
“Щом имаш име, значи си марка.”
Хората започват да прикачват мнения, факти, отношение към това име. Така те формират образ в главите си, асоциация. И когато ни срещнат, те не виждат просто Иван или Кока Кола, а “Иван-учтивия-младеж” или “Кока кола – захар, напълняване”.

Защо е важно с какво ни асоциират хората?

Защото тази асоциация определя как ще реагират на това, което правим или казваме или, дори, на това че сме там и може и нищо да не правим.
Тъй като наскоро започнах темата с личната марка и дори подготвям старта на онлайн учебна програма по темата (вижте “Изграждане на лична марка и репутация” за повече информация), ми стана интересно да проследя превъплащенията на моята лична марка през годините.
Надявам се, че и за вас ще бъде интересно. Най-вече се надявам, че след като прочетете моята история, ще се амбицирате да погледнете към себе си и да хванете здраво юздите на вашия личен бранд.
Кратка история на еволюцията на моя личен бранд:

Доброто момче

Спомням си един случай. Бил съм на около 7-8 години и с един мой приятел бяхме на село и разговаряхме с един твърде нетактичен дядо, не моят. Тогава той каза на моя приятел нещо, от което ми стана неудобно:
„Виж го Борил. От него ще стане голяма работа, голям човек.” – подтекстът беше – “А от теб нищо няма да излезе.”
Нямам представа защо го е казал и от къде е решил “колко голяма работа” ще стана. По някакъв начин, без да го осъзнавам, си бях създал този имидж.
Поуката, която си изваждам от тази ситуация: “Добрите момчета не винаги печелят, но когато го правят, им се получава много по-лесно.“

Отличникът

Не мога да го скрия, въпреки, че нямам очила, в училище се водех отличник. Справях се добре, слушах внимателно, правех си домашните и се представях качествено на контролни и други подобни. Учителите бяха решили, че съм отличник и много умен. Хехе.
Какво означаваше това за мен?
Означаваше, че след 8-ми, 9-ти клас не си давах много зор в ученето, и дори да имах някои пропуски в знанията, учителите го толерираха и пак ми пишеха високи оценки, “подчинявайки се” на личната марка, която си бях изградил.
Поуката тук: “Хората вземат решения как да се отнесат към теб повече на базата на дългосочните си впечатления за теб, отколкото на реалните факти и ситуация към дадения момент.“

Пушката

В една от фирмите, където започнах работа преди години, се проявявах като много примерен служител. Изпълнявах всички задачи качествено, навреме и давах повече от себе си, отколкото се искаше от мен.
Какъв беше резултатът? Шефът ми веднъж, на оперативка, каза:
“Борил е като пушка!”
Как ми се отрази това? Включваха ме в най-интересните проекти, съобразяваха се с някои мои, да речем, особености и толерираха мои пропуски, в разумни граници, разбира се. Не мога да кажа, че вършех по-малко работа, но – нека да го кажем така – получавах много повече срещу вложения от мен труд.
Поука: “Не е достатъчно да работиш много. Не е достатъчно и да работиш умно. Големият успех идва, когато към тези двете добавиш и щипка лична реклама и PR.”

Блогърът

Моят сайт – BORILBOGOEV.COM – съществува от огромен брой години. Като гледам кога съм регистрирал домейна (2 август 2001 г.), вече го имам над 16 години. От тогава моят сайт е претърпял много промени. Няколко пъти беше блог, няколко пъти – сайт за услуги и т.н. Чак през последните 6-7 години имам по-интегриран подход към него.
През 2007 г. създадох един сайт, който бях кръстил – INTERNET-PROFITS.NET. Наскоро спрях да го поддържам и не поднових домейна. Исках да се фокусирам върху личния си бранд и сайт. Но тогава пишех доста статии за онлайн бизнес и маркетинг в него.
Благодарение на тази си дейност, бях “приет” в обществото на блогърите и имах щастието и честта да участвам в един проект, който нарекохме “Блогопедия” – http://blogopedia.bg/ . По инициатива на Пламен Петров – http://blogatstvo.com – се събрахме 12 “блогопеда” и написахме книга. Нейната цел беше да популяризира блоговете и да предостави тонове полезна и напълно безплатна информация.
Какво ми донесе това? Контакти и приятелства с едни от най-интересните и влиятелни личности в българското Интернет пространство, много забавление и позиционирането ми като експерт по монетизация на сайтове. Ако нямах блог, това нямаше да се случи.
Поуката: “Контактите са супер важни. Не е важно колко хора познаваш, а кого познаваш.“

Човекът с курсовете

 През 2011 г. стартирах първия си онлайн курс – “Летящ старт в Интернет маркетинга”. В него пресъздадох своите знания за интернет маркетинга. Този курс беше първият по онова време, а и най-обстойният. С две издания и 15 модула, той покриваше и продължава да покрива най-важните елементи на онлайн маркетинга.
Курсът беше успешен и неговата поява ме извади от пейзажа на българския уеб бранш и ме постави решително като част от предния план. 😃 Той беше причината да бъда поканен от Ованес Ованесян от Web & Events – https://webandevents.com/ – да изнеса лекция на неговото събитие “Интернет маркетинг с нулев бюджет”.
Поуката от този етап от живота ми: “Действай, изкарай продукта си на пазара, бъди полезен и го покажи на колкото може повече хора”.

Борил Богоев = Имейл маркетинг

Много се готвих за презентацията за “Интернет маркетинг с нулев бюджет”. Кръстих я “Email кама сутра”. Пожъна страхотен успех. След лекцията ми имаше опашка от 20 човека с въпроси и поздравления. Не мога а не кажа, че мед ми капеше на душата. 😃
Оттам тръгна името ми (т.е. личната ми марка) като човекът-имейл маркетинг. И до сега хората ме свързват с тази област, въпреки, че покривам много по-широк диапазон от експертизи.
Какъв е резултатът от всичко това?
Вече над 6 години след тази първа презентация, мои партньори, приятели и колеги ми пращат клиенти за консултации, обучения и услуги, свързани с имейл маркетинга. Бях поканен (което е абсолютна чест за мен) да водя цял (огромен) курс по имейл маркетинг в СофтУни – https://digital.softuni.bg/trainings/33/e-mail-marketing-december-2017. Сега пиша книга по темата, работя с няколко клиента в тази област и се развивам бурно, помагайки на още повече клиенти.
Поуката: “Първото впечатление остава дълго време. Внимавай какво първо впечатление създаваш”.

Известен експерт по маркетинг

Дали и колко съм известен не е нещо, за което мога да дам мнение или оценка. Надявам се това да направи аудиторията. Факт е, обаче, че през последните 4-5 години практически никога не ми се е налагало да си търся клиенти. Те сами ме намират, пишат ми, обаждат ми се и някои дори се сърдят, че не мога да смогна да им обърна внимание.
Казвам това, не за да се хваля – нито съм единственият, нито съм пък най-известният. Това, което искам да кажа е, че тази репутация ми позволява да постигам по-лесно целите си, да намирам по-лесно и по-качествени клиенти, да се запознавам лесно с хората и да намирам лесно партньори за съвместни начинания.
Как се стигна до тук? Множество публични изяви – семинари, конференции, обучения… Винаги ще бъда благодарен на Ованес Ованесян, Ален Попович, Бисер Вълов, Радомир Русев, Мирослав Запорожанов, Стилян Запорожанов, Иван Ненков, Геннадий Воробьов, Майк Рам, Стойне Василев, Надя Гогова, Любо Стоянов, Пламен Попов и още много други приятели и партньори, които ме подкрепиха по пътя.
Така стигаме и до едно от най-важните  правила при изграждането на личната марка:
“Стани и се покажи пред аудиторията. Покажи себе си. Раздай се. Резултатите ще те изненадат приятно.”
Защо споделям личната си история? Защото искам да наблегна върху няколко важни неща:
 
Първо: Всеки от нас е ходеща марка, всеки от нас има име и репутация.
 
Второ: Ако не работиш за изграждането на своя имидж, другите ще го направят вместо теб, но може резултатът да не ти хареса.
 
Трето: Личната марка и имидж работят за нас или против нас не само в бизнеса, но и в кариерата и личния живот.
Изграждането на лична марка е толкова важно нещо, че беше в топ 3 интересни теми в моята Есенна анкета и аз реших да подготвя онлайн обучителна програма по темата. Повече информация за нея можете да намерите на следния адрес:
(Важно: Ранните записвания за Програмата са до 19.11.2017 г. До тогава цената е намалена с 50%. След тази дата се удвоява.)