Интернет маркетинг с нулев бюджет (2011)

Интернет маркетинг с нулев бюджет (2011)

Днес беше интересен ден, който започна с кама сутра рано сутрин  . Честта заоткриващата лекция на семинара “Интернет маркетинг с нулев бюджет 2” се падна на моя милост. Мога да кажа, че организацията и техническото оборудване бяха безупречни,участниците в семинара...