Имате една минута, за да постигнете успех

Имате една минута, за да постигнете успех

Теорията и практиката показват, че имейл каналът е един от най-ефективните и печеливши комуникационни методи, от гледна точка на маркетинга. Засега. Ако не го използваме, практически губим нови клиенти, губим пари, губим влияние. Най-популярният начин за използване на...