Рудолф

Рудолф не беше елен, но имаше рога, за които още не знаеше. Той беше един много нервен и вечно напрегнат човечец на около 42 години.  Беше заформил стабилно коремче. Косата му – доста оредяла. Опитите му да си я пуска отстрани и да я зализва върху плешивите...