Консултации (…)

Специализирани консултации по конкретен казус от вашата практика

Ако сте се сблъскали с определен проблем или имате нужда от специфична информация, можем да проведем една или няколко консултационни сесии, за да се постарая да осигуря желаното от вас know-how.

Процесът

За да бъдем максимално ефективни, предлаганата от мен процедура е следната:

1. Предварително запознаване с вашия казус. Изпращате ми данни за темата и информацията, която ви интересува. Провеждаме един или няколко разговора за изясняване на изискванията и нуждите ви.

2. Проучване и подготовка. Аз, от своя страна, провеждам необходимото проучване, анализирам и организирам данните.

3. Доклад. Подготвям презентация и доклад, които представят резултатите от проведеното проучване и направения анализ.

4. Представяне на резултатите. В лична среща с вас и вашия екип, аз представям доклада и резултатите от него. Провеждаме дискусия и аз отговарям на въпросите ви, както и изясняваме всички възникнали неясноти.

Вариантите

Моите консултационни услуги могат да ви бъдат полезни в няколко възможни случая:

Одит. Ще извърша за вас одит, анализ и ще подготвя доклад във връзка с дейност или ситуация, която бихте искали да анализирате и оптимизирате. Обекти на одита могат да бъдат: вашето онлайн присъствие, маркетинговите ви дейности, конкретни кампании (социални мрежи, имейл, pay-per-click).

Проучване. По зададена от вас тема или проблем, ще събера, организирам и анализирам необходимата информация и ще представя на вашето внимание варианти на решения за казуса – обект на проучването. Примери за такива казуси са: онлайн присъствие на конкуренти, потенциал на продукт или услуга в дадена пазарна ниша, осигуряване на повече продажби и т.н.

Стратегия и план. След внимателно анализиране на вашия бизнес,  бизнес идея и ситуация, ще изготвя подробна стратегия и план за действие. Примерни варианти са:

  • Бизнес план
  • Маркетингов план
  • План за монетизация (бизнес модел)
  • План на конкретна маркетингова кампания
  • Content план за блог, имейл маркетинг и социални мрежи

Въпроси и отговори. Това е стандартна консултационна сесия, при която вие разполагате с определен набор от въпроси, на които желаете да получите отговор. След провеждане на дискусия и установяване на конкретните въпроси, ще предоставя отговорите на вашето внимание под формата на писмен доклад и в устна форма.

Цени

Цената на консултационната услуга се определя на база времето, което ми е отнела работата по вашия казус. Времето за работа не се отчита впоследствие, а – след разговор с вас и вашия екип – аз подготвям оценка за това какво време ще бъде необходимо и ви предоставям конкретна оферта. Т.е. още от самото начало имате пълна яснота каква ще бъде цената на консултацията.

Свържете се с мен за повече информация!

Share This