Обучения

Специализирани практически фирмени обучения

Постоянното усъвършенстване на знанията и уменията на вас и вашия екип е от критична важност за успеха на цялото бизнес начинание. Една добра стъпка в тази насока са предлаганите от мен онлайн обучения. Но въпреки, че те покриват голям набор от теми, понякога това не е достатъчно.

Имам удоволствието да предложа на вашето внимание възможността да бъде подготвено практическо обучение на живо – проектирано и реализирано специално за вашата организация, отчитайки всички необходими специфики и изисквания.

Процесът

За да подготвя максимално подходящо за вас обучение, процесът на работа, който прилагам в този случай е следния:

 1. Интервю за първоначално запознаване с вашата организация и бизнес.
 2. Уточняване общата тема и форматът на желаното от вас обучение.
 3. Дискутиране и конкретизиране на темите на отделните учебни и практически сесии.
 4. Дефиниране структурата на всяка от сесиите.
 5. Изготвяне и съгласуване с вас и вашия екип цялата учебна програма.
 6. Провеждане на обучението.
 7. Издаване сертификати на участниците.

Темите

Темите, по които мога да подготвя обучение за вас са в областта на маркетинга, мениджмънта и онлайн бизнеса. Някои примерни подтеми са:

 • Въведение в интернет маркетинга
 • Content маркетинг
 • Email маркетинг
 • Маркетинг в социалните медии
 • Pay-per-Click маркетинг
 • Презентиране
 • Организиране и провеждане на онлайн събития
 • Изграждане и популяризиране на марката
 • Управление на онлайн репутация
 • Осигуряване на таргетиран трафик
 • Копирайтинг
 • Обслужване и грижа за клиента
 • Продуктивност на екипите
 • Добри корпоративни практики
 • Психическа настройка и мотивация

Ако желаната от вас тема не е в сферата на моята компетентност, но искате да бъде част от обучението, аз поемам ангажимента да поканя водещ специалист в дадената област, който да поеме конкретната обучителна сесия.

Цени

Тъй като всяко обучение, което подготвям е напълно уникално и съобразено с желанията на конкретния клиент, не мога да посоча точна цена за всеки от пакетите. Ако се свържете с мен и обсъдим вашите изисквания, ще мога да изготвя конкретна и подробна оферта за провеждане на обучението, както и точната учебна програма.

Свържете се с мен за повече информация

Share This