Електронни книги

Мъдростите на Борил: Събрани съчинения (електронна версия)

„Мъдростите на Борил“ не е роман или сборник с разкази и статии. Това е мултидименсионно, виртуално, ментално преживяване на материален носител. И освен това върши много работа при подпиране на прозореца, за да не се затвори от течението.

Перфектната книга за всяка ситуация: пътуване, ваканция, lockdown, тоалетна, забавление, приспиване.

Как се посреща „Мъдростите на Борил“ от читателите? 100% позитивно отношение. Направо съм шокиран!

Тотална оптимизация за продажби: Практическо ръководство

Това е много полезна, ясна и строго организирана книга(практически учебник), който съдържа следните основни теми:

1/ Какво е оптимизация за продажби?

2/ Основни понятия при оптимизацията за продажби

3/ Основни стъпки на процеса по оптимизация?

4/ Основни показатели за успех на вашия онлайн магазин?

5/ Как можем да влияем върху всеки от показателите?

6/ От къде да намерим данни за всеки от показателите?

7/ Как да тълкуваме стойностите и да анализираме данните?

Всяка глава на ръководството съдържа теоретична част и практически план – стъпка по стъпка. Дадени са примери за илюстриране на идеите и понятията.

Master of Slides

Presentationally challenged? Learn how to create and give extraordinary presentations without being a professional speaker or presenter.

„Master of Slides“ is a step-by-step guide to your best presentation ever! Use it every time you have to speak in front of more than 2 people. The MoS method will give you speaking superpowers every time.

Share This