Да се похваля, през 2010 спечелих наградата на Лукрат за оптимизиране на текст, на един от техните страхотни семинари „Съдържание за уеб – на живо“.

Share This