Ежедневието ни обикновено е изпълнено с напрежение. Имаме много работа и задачи – служебни, лични, семейни. Опитваме се да наваксаме с графика, но времето никога не достига, винаги нещо изостава и всяко отлагане ни създава стрес и недоволство, както у самите нас, така и у нашите колеги, приятели и семейство.