„Е-ПРАВО“ е първият за България онлайн курс по онлайн право за мениджъри и предприемачи. Той предоставя изчерпателна практическа информация на достъпен език. Модулите на курса обхващат всички важни за бизнеса теми в областта на правната защита на онлайн собствеността и активите.