Първи стъпки в електронната търговия и най-важните платформи за онлайн магазини.

1 – Въведение в електронната търговия.
2 – Запознаване с най-важните e-commerce платформи.
3 – Създаване на онлайн магазин с избрана платформа.