Курсът представя 14-те техники, които ни позволяват да владеем ума и сърцето на потенциалния клиент и стъпка-по-стъпка – неусетно и сигурно – да го доведем до съзнателното решение за осъществяване на покупка. Те са приложими, както за уеб страница, имейл маркетинг кампаниа или за цялостна маркетингова стратегия.