Най-важното за монетизацията, независимо от типа и размера на бизнеса. Тези 14 закона дефинират конкретни мерки, които можете да вземете за идентифициране на проблемите при осигуряването на доходи и за увеличаване, както на размера, така и на броя на източниците на тези доходи.