Email Kama Sutra e онлайн курс, който покрива всички основни аспекти на успешния имейл маркетинг. При представянето на материалите сме използвали аналогията с древното изкуство на любовта и човешките отношения, Кама Сутра.