Второто издание на E-MANAGER се проведе в гр. Бургас. Заедно с Десислава Станкова бяхме поканени да изнесем лекция на тема „Е-ПРАВО: Правна защита на бизнеса онлайн“.

Моята част от лекцията беше свързана с практическите аспекти.

Share This