ПЪРВИ СТЪПКИ В ИНТЕРНЕТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Практическо ръководство за вдъхновяване, подготовка и стартиране на онлайн бизнес.

Искаш ли тази книга?

  • Теория на онлайн бизнеса.
  • Практически стъпки и съвети.
  • План за действие и задачи за домашно към всяка глава.
  • Над 20 видеоурока, с линк от самата книга.
  • Ресурси за допълнителна информация.

Ако искаш да имаш тази книга, запиши се за ранно известяване и по-изгодна цена!

Книгата е в подготовка за печат и ще бъде на пазара до края на м. юли 2017. Pure content + value by Boril Bogoev.

Share This