Теорията и практиката показват, че имейл каналът е един от най-ефективните и печеливши комуникационни методи, от гледна точка на маркетинга. Засега. Ако не го използваме, практически губим нови клиенти, губим пари, губим влияние.

Най-популярният начин за използване на имейл маркетинговите техники е регулярното разпращане на email бюлетин до абонатите от нашия списък. Ако го правим редовно и предоставяме на тази аудитория качествена, полезна и интересна информация, имаме възможност да изградим отношения на доверие и да подсилим своя авторитет в очите на читателите.

 

Пълният текст на статията е публикуван в Mixmedia.bg на 29.10.2012

Share This