В модерния бизнес свят съществуват множество екипи, чиито членове се намират в различни географски точки, компаниите имат партньори и клиенти по цял свят, служителите работят от в къщи. Възникват множество ситуации, при които се налага да се проведе дискусия, да се вземат решения, но организирането на среща лице-в-лице не е възможно или не е достатъчно рентабилно.

Ето защо все повече организации – малки, средни, големи – започват да провеждат голяма част от срещите си онлайн, използвайки един или друг от множеството налични инструменти и средства и софтуерни продукти.

Пълният текст на статията е публикуван в Mixmedia.bg на 24.01.2013

Share This

Споделете с приятели!

Ако тази статия ви харесва, споделете я с приятели в любимата си социална мрежа! Предварително ви благодаря! (а може би и те ще ви благодарят! :)