Десет навика за върхова продуктивност

Десет навика за върхова продуктивност
Ежедневието ни обикновено е изпълнено с напрежение. Имаме много работа и задачи - служебни, лични, семейни. Опитваме се да наваксаме с графика, но времето никога не достига, винаги нещо изостава и всяко отлагане ни създава стрес и недоволство, както у самите нас, така и у нашите колеги, приятели и семейство.
Module 1 Преглед на курса
Кратко въведение и преглед на основните модули.
Unit 1 Преглед на курса
Module 2 Силата на навиците
Основни моменти при изграждането на позитивни навици за автоматизирано направление на нашето поведение и живот.
Unit 1 Силата на навиците
Module 3 Десетте навика за върхова продуктивност
Последователно, в десет поредни видеосесии, са представени навиците, чието усвояване – един по един – ще подобри качеството ви на живот и ще повиши продуктивността ви няколко пъти. Към този модул от курса са представени и три видеодемонстрации на най-добрите софтуерни системи за управление на времето и задачите – какво представляват и как се използват.
Unit 1 Събиране на задачите
Unit 2 Обработка
Unit 3 Планиране
Unit 4 Действие
Unit 5 Системата
Unit 6 Организацията
Unit 7 Преглед и актуализиране
Unit 8 Оптимизиране и опростяване
Unit 9 Рутината
Unit 10 Призванието
Module 4 Обобщение
Сумиране на есенцията от курса за удобно преглеждане.
Unit 1 Обобщение
Module 5 Практически задачи
Представени са десет блока от упражнения/практики, които да бъдат използвани при усвояване на десетте навика за върхова продуктивност.
Unit 1 Практически задачи
Module 6 Ресурси
Специални линкове със сайтове за повече информация по темата.
Unit 1 Ресурси
Share This