Е-ПРАВО: Правна защита на вашата собственост онлайн

epravo-main

 

Е-ПРАВО: Правна защита на вашия бизнес онлайн
"Е-ПРАВО" е първият за България онлайн курс по онлайн право за мениджъри и предприемачи. Той предоставя изчерпателна практическа информация на достъпен език. Модулите на курса обхващат всички важни за бизнеса теми в областта на правната защита на онлайн собствеността и активите.
Module 1 Въвеждащ модул
Нормативна уредба. Приложимо право. Подсъдност.
Unit 1 Въведение
Unit 2 Нормативна уредба
Unit 3 Приложимо право
Unit 4 Ресурси
Module 2 Електронен документ и електронен подпис
Електронен документ. Електронен подпис. Видове.
Unit 1 Електронен документ и електронен подпис
Unit 2 Ресурси
Module 3 Договаряне онлайн
Видове договори. Сключване. Съдържание на договора. Защита на потребителя.
Unit 1 Договаряне онлайн
Unit 2 Защита на потребителя
Unit 3 Ресурси
Module 4 Търговски съобщения
Търговски съобщения – изисквания. Спам – изисквания, санкции.
Unit 1 Търговски съобщения
Unit 2 Ресурси
Module 5 Отговорност на доставчиците на услуги в информационно общество
Mere conduit. Caching. Hosting. Linking.
Unit 1 Отговорност на доставчиците на услуги в информационно общество
Unit 2 Ресурси
Module 6 Интелектуална собственост
Авторско право – ключови елементи. АП върху компютърни програми и върху бази данни. Защита на авторските права.
Unit 1 Интелектуална собственост. Авторски права
Unit 2 Права върху бази данни
Unit 3 Превантивна защита на авторски права
Unit 4 Последваща защита на авторски права
Unit 5 Ресурси
Module 7 Договори за използване на софтуер, бази данни и уеб базирани продукти
Лицензионен договор. Права на законните ползватели. Open Source софтуер.
Unit 1 Договори за използване на софтуер
Unit 2 Open Source лицензи
Unit 3 Ресурси
Module 8 Домейни
Правна природа. Правна защита. Арбитриране на домейн имена.
Unit 1 Правна същност на домейните
Unit 2 Правна защита на домейните
Unit 3 Ресурси
Module 9 Лични данни
Лични данни – характеристика. Обработване на лични данни. Защита на лични данни.
Unit 1 Защита на личните данни
Unit 2 Ресурси
Module 10 Quick Guide – бърз справочник
Практически предложения, свързани с онлайн бизнес – обобщено от целия курс. Полезни връзки.
Unit 1 Обобщение. Практически предложения
Unit 2 Полезни ресурси
Unit 3 Ресурси
Share This