Летящ старт в Интернет маркетинга

За да гледате избрано видео, кликнете върху неговото заглавие.

Летящ старт в Интернет маркетинга
„Летящ старт в Интернет маркетинга“ е интензивен практически онлайн курс, който предоставя поглед върху голямата картина, както и реални знания и умения, комбинирани с резултати още по време на самото обучение.
Module 1 Маркетинг на стероиди (въвеждащ)
Основни моменти при ефективния маркетинг и успешния интернет маркетинг. Трите основни фактора, за които трябва да се погрижим – преглед. (Подходящ) трафик. (Автоматизирана) конверсия. (Максимална) утилизация. Какво представлява дигиталният маркетинг. Шестте основни бизнес принципа. Десетте груби грешки. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Маркетинг и интернет маркетинг
Unit 3 Шестте основни бизнес принципа
Unit 4 Десетте груби грешки
Unit 5 Трите най-важни фактора
Unit 6 Презентация на модула
Unit 7 Практически задачи
Module 2 Планиране и стратегия
В основата на всичко е добрата стратегия и план. Модулът разкрива подробностите. Интернет маркетинг микс. Изготвяне на маркетинг план. Прилики и разлики между дигиталния и „нормалния“ маркетинг. Онлайн маркетинг инструменти. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Интернет маркетинг микс
Unit 3 Основни инструменти
Unit 4 Структура на маркетинг план
Unit 5 Успешна маркетингова стратегия в Интернет
Unit 6 Примерен план (чеклист) за действие
Unit 7 Презентация на модула
Unit 8 Практически задачи
Module 3 E-mail Маркетинг
Един от най-ефективните маркетингови канали онлайн – стъпка по стъпка. Добри практики при имейл маркетинга. Технически инструменти и тяхното използване. Начини за изграждане на имейл списък. Как се планира и провежда имейл маркетинг кампания. Autoresponders – как да автоматизираме маркетинговия си процес. Имейл списъкът – собствена печатница за пари. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Бързо въведение в Email маркетинга
Unit 3 Добри практики
Unit 4 Технически инструменти
Unit 5 Изграждане на имейл списък
Unit 6 Планиране и провеждане на кампания
Unit 7 Autoresponders – какво представляват и как се използват
Unit 8 Печатница за пари
Unit 9 Практически задачи. Задача 1
Unit 10 Практически задачи. Задача 2
Unit 11 Практически задачи. Задача 3
Unit 12 Заключение
Unit 13 Презентация на модула
Module 4 Онлайн реклама
Основни положения при онлайн рекламата с практически задачи. Планиране на онлайн рекламна кампания. Медийни канали. Платформи. Отчитане. Основните играчи на българския пазар. Основни играчи на международния пазар. Рекламни формати и тяхното използване. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Въведение в онлайн рекламата
Unit 3 Рекламният пазар
Unit 4 Процедура за действие
Unit 5 Практически задачи
Unit 6 Презентация на модула
Unit 7 Инструменти за упражненията
Module 5 Маркетинг за търсачки
Оптимизацията за търсачки – един практически поглед. Въведение в маркетинга за търсачки. Основни елементи на оптимизацията. 12-те практически съвета на Wordtracker Academy. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Въведение в Маркетинга за търсачки
Unit 3 Основни стъпки за оптимизация
Unit 4 12 съвета на Wordtracker Academy
Unit 5 Практически задачи
Unit 6 Материали за изтегляне
Module 6 Pay-per-Click Маркетинг
Ефективно прилагане на PPC маркетинга в Google AdWords и Facebook. Основни идеи на PPC маркетинга. Най-важните международни и български платформи. Планиране на кампания. Pay-per-Click кампания в Google AdWords – стъпка по стъпка. Pay-per-Click кампания във Facebook – стъпка по стъпка. Писане на работещи реклами. Изграждане на маркетингова фуния. Български pay-per-click платформи. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Основин на PPC маркетинга
Unit 3 Практика: Планиране на PPC кампания
Unit 4 Pay-per-Click в Google AdWords
Unit 5 Практика: Google AdWords
Unit 6 Pay-per-Click във Facebook
Unit 7 Практика: PPC във Facebook
Unit 8 Писане на работещи реклами
Unit 9 Практически задачи
Unit 10 Материали за изтегляне
Module 7 Маркетинг в социалните медии
Социалните медии като среда за успешен маркетинг и репутация онлайн. Най-важните практически принципи и добри практики при маркетинга в социалните медии. Facebook – профил, страници, приложения – как да ги използваме за маркетинг. LinkedIn – профил, групи, приложения, въпроси и отговори, анкети – как да ги използваме за маркетинг. Twitter за бизнес – въведение и основни бизнес практики. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Основни принципи и добри практики
Unit 3 Facebook
Unit 4 Практика: Facebook
Unit 5 LinkedIn
Unit 6 Практика: LinkedIn
Unit 7 Twitter
Unit 8 Практика: Twitter
Unit 9 Практически задачи
Unit 10 Материали за изтегляне
Module 8 Видео маркетинг
Едно от най-мощните и популярни средства за маркетинг в наше време – видеото онлайн. Силата на видеомаркетинга. Основни играчи на пазара – YouTube, Vimeo, Viddler. Скрийнкастове, интервюта, видеоклипове – какво, кое, как, защо и къде. Създаване на скрийнкаст – стъпка по стъпка. Съвети за перфектен скрийнкаст. Създаване и монтиране на кратък видеоклип – стъпка по стъпка. Формати, обработка и публикуване на видеоклип. Изграждане на контакти и популярност със средствата на YouTube. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Въведение във видеомаркетинга
Unit 3 Скрийнкаст – стъпка по стъпка
Unit 4 YouTube
Unit 5 Практически задачи
Unit 6 Материали за изтегляне
Unit 7 Интересни ресурси
Module 9 Управление на онлайн репутацията
Основни моменти при доброто управление на онлайн репутацията, както за лични, така и за корпоративни марки. Изграждане на вашето лице (бранд) в интернет – основен hub и съпровождащи площадки. Content feed. Мониторинг на репутацията – методи и инструменти. Онлайн комуникацията и нейното значение за управлението на репутацията. Справяне с кризи – правила за действие. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Въведение в ORM
Unit 3 Присъствие в Интернет
Unit 4 Мониторинг
Unit 5 Влияние
Unit 6 Практически задачи
Unit 7 Материали за изтегляне
Module 10 Онлайн PR
Public Relations в Интернет – основни моменти и практически задачи. Основи на онлайн PR. Инструменти. Онлайн PR план. Писане на прессъобщения за уеб. Работа с онлайн журналисти. Онлайн PR в действие. Онлайн PR за малкия и средния бизнес. Въведение в блоговете. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Въведение в Онлайн PR
Unit 3 Инструменти
Unit 4 Стратегия и план
Unit 5 Онлайн Pressroom
Unit 6 Писане на прессъобщение
Unit 7 Практически задачи и ресурси
Unit 8 Материали за изтегляне
Module 11 Онлайн копирайтинг
Майсторско писане за уеб – нашето най-силно оръжие за осигуряване на нови клиенти и максимизиране на продажбите. Как да пишем грабващи заглавия и текстове, които продават. Структура на убедителния текст. Тайните на страхотните рекламни текстове. Как да пишем текстове за онлайн магазин. Как да пишем текстове за представителен сайт. Как да пишем за социалните медии. Как да пишем в блогове. Как да пишем оптимизирано за търсачки. Как да пишем реклами за Google AdWords. Как да пишем реклами за Facebook Ads. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Основни принципи
Unit 3 Изкуството на писането
Unit 4 Конкретни приложения
Unit 5 Идеи за интересно съдържание
Unit 6 Практически задачи и ресурси
Unit 7 Материали за изтегляне
Module 12 Онлайн статистика и анализ
Цикълът на интернет маркетинг успеха – тестване, проследяване, анализ, адаптиране. Цикълът на успеха в дигиталния маркетинг – тестване, проследяване, анализ и оптимизиране. Google Analytics – всичко, което трябва да знаете, за да го използвате ефективно. Статистики на имейл маркетинг платформите – как да ги разчитаме и използваме. Google AdWords данни – анализ и вземане на решения. Facebook Page Insights – какво ни казват и как да действаме на база на данните от тях. Практически задачи.
Unit 1 Преглед на модула
Unit 2 Цикълът на успеха
Unit 3 Вашият сайт
Unit 4 Facebook страница
Unit 5 Google кампании
Unit 6 Facebook кампании
Unit 7 Email кампании
Unit 8 Практически задачи
Unit 9 Материали за изтегляне
Module 13 Е-Право. Правни аспекти на интернет бизнеса
Информацията в “Е-право. Правни аспекти на онлайн бизнеса” е уникална за България. Модулът представя в сбит, синтезиран вид, най-важните въпроси, които биха интересували един интернет предприемач или практикуващ онлайн маркетьор.
Unit 1 Въведение
Unit 2 Правна рамка на онлайн бизнеса
Unit 3 Интелектуална собственост
Unit 4 Защита на личните данни
Unit 5 Практически задачи и ресурси
Unit 6 Материали за изтегляне
Module 14 Управление на проекти и продуктивност
Този модул предлага ключови практически умения и информация за подобряване на продуктивността и управление на множество проекти едновременно.
Unit 1 Представяне
Unit 2 Въведение
Unit 3 Управление на клиенти, проекти и потребители
Unit 4 Milestones, Tasklists и Tasks
Unit 5 Действие по задачите и отчитане на работата
Unit 6 Справки
Unit 7 Обобщение
Unit 8 Практически задачи
Unit 9 Ресурси
Module 15 Тест за преминато обучение
Изпитен тест за установяване на придобитите знания по време на курса "Летящ старт в Интернет маркетинга".
Unit 1 Тест за преминато обучение
Share This