Лична марка и репутация онлайн

Лична марка и репутация онлайн
В съвременния свят има по много от всичко. Продукти, услуги, експерти. Независимо дали сме специалисти в определена област, които си търсят работа или предлагаме услуги и продукти, жизнено важно е да се отличим от масата, да ни забележат, харесат и наемат.
Module 1 Въведение
Преглед на курса и основни въвеждащи понятия.
Unit 1 Въведение в личната марка и репутация онлайн
Module 2 Марка и репутация
Какво представлява марката и какво - репутацията. Примери от световната и българската практика.
Unit 1 Марка и репутация
Module 3 Моята история
Стъпките, през които преминах, за да изградя марката "Борил Богоев".
Unit 1 Моята история
Module 4 Пътят към успеха
Трите основни компонента на за изграждане на популярна марка и непоклатима онлайн репутация.
Unit 1 Пътят към успеха (въведение)
Unit 2 Стъпка 1: Анализирай
Unit 3 Стъпка 2: Покажи
Unit 4 Стъпка 3: Управлявай
Module 5 Блогът - защо е важен?
Задълбочен преглед на блога като основен инструмент за изграждане на марка и репутация онлайн.
Unit 1 Блогът - защо е важен?
Module 6 Социалните мрежи
Преглед на основните социални мрежи и тяхното приложение и добри практики при изграждане на личната марка и репутация онлайн.
Unit 1 Социалните мрежи
Module 7 Полезни ресурси
Представяне на някои от най-добрите книги и сайтове във връзка с личната марка и репутация.
Unit 1 Полезни ресурси
Share This