Печелившият уебсайт

pw-course-header

УЧЕБНА ЗОНА | ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЕБСАЙТ

МОДУЛ 1 | МОДУЛ 2 | МОДУЛ 3 | МОДУЛ 4 | МОДУЛ 5 | МОДУЛ 6 | МОДУЛ 7

Модул 1: Преглед на курса и въведение в монетизацията

facebook-group-strip

Въведение

pw-m1-main pw-m1-thestart pw-m1-whoisthiscoursefor pw-m1-coursebenefits pw-m1-coursestructure pw-m1-coursemethod pw-m1-coursetakeaways pw-m1-practiceforintro

facebook-group-strip

Въведение в монетизацията

pw-m1a-monetization-basics pw-m1a-scam pw-m1a-four-pillars-of-monetization pw-m1a-main-categories pw-m1a-importance-of-monetization pw-m1a-conclusion pw-m1a-practice

facebook-group-strip

 Модул 2: Как можем да печелим от сайта си?

pw-m2-1-intro-thumb pw-m2-2-business-models-overview-thumb pw-m2-3-business-models-canvas-thumb pw-m2-4-online-media-thumb pw-m2-5-online-publisher-thumb pw-m2-6-consulting-thumb pw-m2-7-online-store-thumb pw-m2-8-paas-thumb pw-m2-9-membership-thumb pw-m2-10-saas-thumb pw-m2-11-what-to-do-alone-thumb pw-m2-12-you-need-experts-for-this-thumb pw-m2-13-the-mmo-big-list-thumb pw-m2-14-summary-thumb pw-m2-15-practice-thumb

facebook-group-strip

Модул 3: Как губим пари от сайта си?

m3-1-intro-thumb m3-2-customer-journey-thumb m3-3-domain-thumb m3-4-load-times-thumb m3-5-design-thumb m3-6-navigation-thumb m3-7-text-thumb m3-8-images-thumb m3-9-trust-thumb m3-10-pricing-thumb m3-11-ordering-process-thumb m3-12-post-selling-service-thumb pw-m3-13-what-to-do-alone-thumb pw-m3-14-you-need-experts-for-this-thumb pw-m3-15-summary-thumb pw-m3-16-practice-thumb

facebook-group-strip

Модул 4: Как да умножим печалбите от сайта си?

m4-1-intro-thumb m4-2-funnel-thumb m4-3-funnel-media-thumb m4-4-funnel-consultant-thumb m4-5-onlinestore-thumb m4-6-paas-thumb m4-7-membership-sites-thumb m4-8-saas-thumb m4-9-funnel-planning-thumb m4-10-funnel-elements-building-thumb m4-11-what-can-you-do-alone-thumb m4-12-what-do-you-need-experts-for-thumb m4-13-summary-thumb m4-14-practice-thumb

Очаквайте следващите видеа от модула, както и материалите за изтеляне…

facebook-group-strip

Модул 5: Как да унищожим загубите?

m5-1-intro-thumb m5-2-how-funnel-works-thumb m5-3-microconversions-thumb m5-4-measure-microconversions-thumb m5-5-improve-microconversions-thumb m5-6-common-funnel-issues-thumb m5-7-what-can-you-do-alone-thumb m5-8-what-do-you-need-experts-for-thumb m5-9-summary-thumb m5-10-practice-thumb

facebook-group-strip

Модул 6: Инструменти за онлайн бизнес

m6-1-intro-thumb m6-2-why-tools-thumb m6-3-wordpress-thumb m6-4-optimizepress-thumb m6-5-woocommerce-thumb m6-6-themeforest-thumb m6-7-google-analytics-thumb m6-8-marketizator-thumb m6-9-wishlist-member-thumb m6-10-mailchimp-thumb m6-11-zopim-thumb m6-12-zendesk-thumb m6-13-summary-thumb m6-14-practice-thumb

facebook-group-strip

Модул 7: План за действие

m7-1-intro-thumb m7-2-course-summary-thumb m7-3-idenify-current-status-thumb m7-4-setting-targets-thumb m7-5-taking-action-thumb m7-6-profits-online-media-thumb m7-7-profits-consulting-thumb m7-8-profits-online-store-thumb m7-9-profits-paas-thumb m7-10-profits-membership-site-thumb m7-11-profits-saas-thumb m7-12-tracking-results-thumb m7-13-next-steps-thumb m7-14-conclusion-thumb

Share This