Тайната книга на Маите

tkm-1-intro

Тайната книга на Маите
Курсът представя 14-те техники, които ни позволяват да владеем ума и сърцето на потенциалния клиент и стъпка-по-стъпка – неусетно и сигурно – да го доведем до съзнателното решение за осъществяване на покупка. Те са приложими, както за уеб страница, имейл маркетинг кампаниа или за цялостна маркетингова стратегия.
Module 1 Въведение
Уводни думи към курса.
Unit 1 Въведение
Module 2 Внимание
Как да спечелим вниманието на потенциалния клиент?
Unit 1 Внимание
Module 3 История
Разказвайте увлекателни истории и спечелете сърцето на клиента.
Unit 1 История
Module 4 Илюстрация
Една картинка казва повече от 1000 думи.
Unit 1 Илюстрация
Module 5 Доверие
Не можете да постигнете нищо, преди да спечелите доверието на клиента.
Unit 1 Доверие
Module 6 Мисия
Покажете ангелското лице на фирмата си.
Unit 1 Мисия
Module 7 Честност
Вашият единствен полезен избор е честността.
Unit 1 Честност
Module 8 Забавление
Добавете щипка забавление и те са ваши.
Unit 1 Забавление
Module 9 Авторитет
Изградете авторитет в очите на клиентите.
Unit 1 Авторитет
Module 10 Стойност
Покажете им стойността и ползите, които ще получат от вас и вашия продукт или услуга.
Unit 1 Стойност
Module 11 Фокус
Не позволявайте на клиента да се разсейва, когато взема решение за покупка.
Unit 1 Фокус
Module 12 Контрол
Контролирайте процеса по вземане на решение и извършване на покупката (поръчката).
Unit 1 Контрол
Module 13 Важност
Накарайте клиентите ви да се почувстват важни и специални.
Unit 1 Важност
Module 14 Цена
Формирането на цената е изкуство само по себе си.
Unit 1 Цена
Module 15 Удовлетвореност
Стремете се клиентът да остане удовлетворен от вашите взаимоотношения.
Unit 1 Удовлетвореност
Module 16 Заключение
Поздравления за успешно преминатия курс.
Unit 1 Заключение
Share This