Здравей,

Благодаря ти, че се включи в програмата „Тотална оптимизация за продажби“. Това е обучение, общност и набор от инструменти, които имат за цел да ти помогнат да увеличиш печалбите от бизнеса си и да спестиш излишните разходи и загуби.

Активната част на програмата ще се осъществи през месец Август 2017 г. През този месец, ще имаме сесии с въпроси и отговори, интервюта, критики и одити, учебни видеа и дискусии във Facebook групата.

Но не се притеснявай от датата 31-ви август. След този ден, ще запазиш пълен достъп до ресурсите от програмата, просто аз няма да имам възможност да съм толкова активен и основно ще отговарям на въпроси в групата и ще публикувам обучения (статии, ресурси и видеа) при поискване от нейните членове.

Ако имаш въпрос или препоръка, не се притеснявай да пишеш, както в групата, така и на моя имейл: boril@borilbogoev.com.

Отново благодаря и приятни занимания!

За твоя успех,
Борил Богоев

ЕТО КАКВО ЩЕ НАМЕРИШ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА:

Практическо ръководство

Това кратко, но много полезно ръководство обединява в себе си основните понятия и практики, свързани в оптимизацията на сайтове за продажба. Ще научиш какво е оптимизация, кои са основните стъпки, показателите за успех, как можем да влияем и от как да измерваме успеха.

Ръководството е в PDF формат и можеш да го изтеглиш и принтираш, ако желаеш. Въпреки това, с цел опазване на околната среда, бих ти предложил да го „консумираш“ в електронен формат.

Работна тетрадка

Това е практическо помагало, което ще ви води в упражненията, дадени към програмата – от практическото ръководство и от учебните сесии (описани по-надолу).

Най-важните елементи са маркирани, като има съответни полета за попълване на отговори и водене на бележки.

Попълването на работната тетрадка, докато изпълнявате практическите упражнения ви гарантира, че сте усвоили материята максимално ефективно и пълноценно.

Можете да изтеглите тетрадката в WORD формат и да я принтирате, или да пишете директно във файла (препоръчвам последното).

[ ОЧАКВАЙ СКОРО ]

Списъци за действие

Най-важните процеси и активности, свързани с оптимизирането за продажба са извадени – за ваше удобство – под формата на списъци за действие (checklists).

Някои от тези списъци са:

1/ Процедура за проверка на ефективността на пътя на клиента.
[ ОЧАКВАЙ СКОРО ]

2/ Процедура за генериране на оптимизационни хипотези.
[ ОЧАКВАЙ СКОРО ]

3/ Процедура за проследяване и анализ на показателите за успех.
[ ОЧАКВАЙ СКОРО ]

4/ Процедура за избор на мерки и действия за оптимизация.
[ ОЧАКВАЙ СКОРО ]

5/ Процедура за откриване на неефективни източници на трафик.
[ ОЧАКВАЙ СКОРО ]

Затворена Facebook група

Всички участници в програмата, получават достъп и до специална, затворена Facebook група, където могат:

1/ Да задават въпроси и да получават отговори от мен и от колегите, участници.

2/ Да питат за мнение и съвет.

3/ Да намерят партньори и клиенти.

4/ Да помагат на другите.

Учебни сесии

В рамките на програмата, ще предоставя на вашето внимание четири много учебни модула. Те ще бъдат под формата на записани видеа (обучения) с възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори от моя страна. Обученията съдържат лекция, демонстрация (където е необходимо), примери и стъпки за действие.

Темите на модулите са, следните:

Модул 1: Оптимизация на онлайн магазин

Ключови показатели и стратегии за подобряването на продажбите на онлайн магазин. Ще разгледаме много примери и практически стратегии, които ще можете да приложите още същия ден или седмица.

Модул 2: Оптимизация на имейл маркетинга

Това е един от най-ефективните канали за продажби онлайн и ще разгледаме най-важните показатели за успех и критични стратегии за подобряване на резултатите.

Модул 3: Идеи за оптимизация и подобрение

Ще разгледаме над 20 примера, които дават конкретни идеи за това какво можете да подобрите във вашия уебсайт или магазин и какви резултати можете да очаквате (на база на постигнатото от други в същата ситуация).

Модул 4: Ценови стратегии за увеличаване на продажбите

Цената е един от най-важните фактори, които влияят върху решението за покупка при клиентите, особено в България (както всички знаем). При тази сесия ще разгледаме множество, лесни за прилагане, стратегии, свързани с формирането и представянето на цените във вашия онлайн магазин така, че да увеличите вероятността за реализиране на продажба.

Специални сесии с въпроси и отговори

По време на обучението, естествено, ще имате възможност да задавате въпроси. А аз ще записвам отговорите под формата на добре структурирани видеа. Тези видеа ще бъдат на ваше разположение в зоната за участници, където ще можете да намерите и всички останали ресурси от програмата.

Ще се постарая да отговоря максимално изчерпателно на всички зададени въпроси.

ЗАДАЙТЕ СВОЯ ВЪПРОС ТУК

Въпроси към програмата "Тотална оптимизация за продажби"

6 + 10 =

Практически проект с коментари от мен

Една от важните цели на програмата е вие да постигнете реални резултати, вследствие на своето участие и обучение.

Затова ще имате възможност да реализирате учебен проект, които ще изисква от вас да извършите конкретни задачи за вашия реален бизнес, използвайки придобитите по време на обучението знания и  прилагайки ги на практика.

След изпълнението на проекта, всеки от курсистите, който е предал материалите по своята задача, ще получи персонални коментари от моя страна във връзка с реализацията, както и препоръки за подобрение.

ЗАДАНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Заданието е стартовата точка на проекта ви и описва основните изисквания и правила, свързани с него.

Цели на проекта:

1 – Да идентифцирате състоянието на вашия бизнес / маркетинг канал / кампания.

2 – Да набележите мерки за подобрение.

3 – Да приложите поне една от набелязаните мерки.

4 – Да отчетете измерим резултат.

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ

За реализацията на практическия проект, предвиждам да процедираме по следния начин:

1 – В тази област на учебната зона публикувам стъпките, които трябва да се направят.

2 – Към всяка стъпка ще добавя упътвания – текст и/или видео.

3 – Тук ще предоставя линк/форма за изпращане на резултатите от проекта за коментар от моя страна.

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Задача 1 – Вземете решение върху какво ще работите – вашия бизнес, маркетинг канал (кой) или конкретна кампания.

[ ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ ]

Библиотека с полезни ресурси

През последните години събрах един голям (направо огромен) обем от полезни ресурси – основно електронни книги – в областта на онлайн бизнеса и маркетинга. Реших да споделя тези ресурси с вас.

Повечето от електронните книги са на английски език поради простата причина, че не разполагам с толкова голям времеви ресурс, за да преведа всички материали на български.

Въпреки това, събраната информация, като стойност, е практически безценна.

БЛОГОВЕ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАМ

Продуктивност
Електронна търговия
Оптимизация за продажби

КНИГИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАМ

РЕСУРСИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Интервюта с водещи експерти

Подбрах някои от най-изявените български онлайн предприемачи и експерти и се обърнах към тях за интервю – как са постигнали своя успех и какво биха посъветвали хората, вървящи по същия път.

Идеята ми за тази секция е постоянно да добавям нови и нови интервюта, така че тя ще се разраства непрекъснато по един естествен начин.

Кои ще бъдат експертите ли?

Това засега е тайна, но скоро ще обявя първите 10 интервюта.

Специални бонуси

Тъй като обучението никога не свършва, реших да включа в програмата, като специални бонуси, едни от най-интересните и важни свои онлайн курсове. Това са:

Бонус 1: Печелившият уебсайт

Губите много повече пари от сайта си, отколкото предполагате! Можете да спечелите от него много повече, отколкото сте способни да си представите! Онлайн курс, посветен изцяло на бизнес моделите в интернет, монетизацията и възможностите за увеличаване на приходите от вашия уебсайт.

Стойност на курса: 480 лв.

Бонус 2: Въведение в електронната търговия

Основополагащ онлайн курс по електронна търговия. Покрива най-важните елементи от процеса на всеки успешен електронен магазин. Задължително обучение за всеки собственик (настоящ и бъдещ) на онлайн магазин.

Стойност на курса: 480 лв.

Share This