Disclaimer за услугата „Турбо сесия“

Със закупуване на услугата „Турбо сесия“ вие се съгласявате с условията на настоящия документ.

Услугата „Турбо сесия“ е ограничена в рамките на 2 (два) астрономически часа.

Денят и часът за реализация на сесията се уговаря допълнително, в удобно и за двете страни време.

Услугата се заплаща предварително от Клиента.

Мястото на провеждане на „Турбо сесия“ е град София, в идеален център или в друго, предложено от мен местоположение.

Ако Клиентът не може да присъства лично на посоченото място, сесията се провежда дистанционно с помощта на Skype или Google Hangouts.

Въпреки, че ще положа всички усилия, за реализиране на поставените в рамките на сесията цели, не гарантирам постигането на конкретни резултати, печалби и успехи и не нося отговорност за претърпени загуби, пропуснати ползи и неуспехи вследствие на проведената консултация.

Share This