Ако желаете да заплатите с дебитна или кредитна карта или PayPal, можете да го направите от тази страница. И двата вида плащания стават през системата на PayPal, като процедурата е следната:

1 – Преди да заплатите, моля направете поръчка в системата, за да получите нейния номер.

2 – Въведете номера на поръчката и вашия имейл адрес в дадената по-долу на тази страница форма за плащане.

3 – Кликнете на бутона Pay Now.

4 – В появилото се поле за цена в евро, въведете сумата на поръчката си в лева, разделена на 2 (т.е. да се получи в евро) и натиснете бутона „Continue“.

Ако искате да платите с карта:

А. Натиснете сивия бутон в дъното на страницата със заглавие „Pay with Debit or Credit Card“.

Б. Попълнете данните на своята кредитна или дебитна карта, както и другата искана информация. Не е необходимо да създавате профил в PayPal, за да направите плащането, така че не попълвайте тази секция.

В. Натиснете бутона Pay Now.

Ако искате да платите с PayPal:

А. В секция „Pay with PayPal“ въведете данните на своя PayPal акаунт и натиснете бутона „Log In“.

Б. Заплатете сумата през PayPal, следвайки стъпките там.

Аз ще получа известие за направеното от вас плащане и ще обработя поръчката ви.

Форма за плащане

<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post" target="_top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="cmd" value="_s-xclick"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="hosted_button_id" value="94WUPLTYZZW3C"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><td><input type="hidden" name="on0" value="Номер на поръчката">Номер на поръчката</td></tr><tr><td><input type="text" name="os0" maxlength="200"></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --><tr><td><input type="hidden" name="on1" value="Вашият имейл адрес">Вашият имейл адрес</td></tr><tr><td><input type="text" name="os1" maxlength="200"></td></tr><!-- [et_pb_line_break_holder] --></table><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="image" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_paynowCC_LG.gif" border="0" name="submit" alt="PayPal - The safer, easier way to pay online!"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><img alt="" border="0" src="https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif" width="1" height="1"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form>
Share This