Маркетингът на съдържанието е много повече от „простото“ писане на статии, доклади и електронни книги. Оказва се, че не всеки текст, изображение или видео е съдържание, годно да постигне желания ефект.

Представям ви шест основни насоки, които биха позволили създаването на качествено и ефективно маркетингово съдържание.

Пълният текст на статията е публикуван в Mixmedia.bg на 27.02.2013

Share This