Досега не съм срещал човек, който да каже, че обича да получава спам. Разговарял съм, обаче, с много приятели и познати, осъзнавайки, че когато казват „спам“, всеки от тях има предвид нещо съвсем различно.

Преди да навлезем по-надълбоко в темата, ето няколко статистики във връзка със СПАМ-а (източник: DataProt):

Прозрения за СПАМ-а

Прозрение № 1: 45% от всички имейли са спам.

Прозрение № 2: Имейл спамът струва на бизнесите над 20 милиарда долара на година.

Прозрение № 3: 80% от спама в Северна Америка и Европа се изпраща от едни и същи спам „банди“, около 100 на брой.

Прозрение № 4: Трите топ спам категории са реклама, съдържание за възрастни и финанси.

За повече подробности можете да прочетете цялата статия, а сега, нека да изследваме и да се опитаме да разберем, какво точно е това „спам“? Вижте видеото по темата с мен в главната роля.

Истински СПАМ – що е то?

Основният извод от видеото е, че като казваме „спам“, обикновено имаме предвид съвсем различни неща. Затова, нека видим няколко твърдения относно спама и да потърсим истината, ако има такава:

Различни твърдения за спама?

Твърдение № 1: „Всички реклами, които получавам, са спам.“

Разсъждение: Не всички реклами са спам. Ако вие сте се регистрирали, за да получите нещо безплатно или за съответния бюлетин, именно затова получавате даденото писмо. Най-лесното решение е просто да се отпишете и да. престанете да получавате дадените реклами. В някои случаи, обаче, търговците – нарочно или по грешка – продължават да ви изпращат съобщения, въпреки че сте се отписали. Не винаги това е злонамерено. Познавам много случаи, когато даденият маркетолог или предприемач използва несъвършена система за имейл маркетинг и просто не успява да проследи и да ви изтрие от всички свои списъци. Това, разбира се си е негов проблем, просто искам да кажа, че едва ли е лично отношение. В този случай можете да напишете писмо на търговеца, за да престане да ви праща съобщения. Разбира се, можете да се оплачете и на Комисията за защита на потребителите – това е ваше право.

Твърдение № 2: „Всяко писмо, което получавам и ме дразни, е спам.“

Разсъждение: Ваше право е да мислите така, но в повечето случаи това твърдение не е основателно. Ако писмото от шефа ви или ваш клиент ви дразни, то спам ли е? Можете да реагирате, както искате, но в името на вашето психическо здраве, бих предложил да приложите няколко техники за емоционална интелигентност и да подходите разумно и зряло към важните писма, които – въпреки, че са важни – ви дразнят. А тези, които не са важни, тях просто можете да изтриете и да не се занимавате повече с тях.

Твърдение № 3: „Всяко непоискано търговско съобщение е спам.“

Разсъждение: По този повод, Законът за електронна търговия гласи следното:

Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 24.12.2006 г.) Комисията за защита на потребителите води електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на Министерския съвет.
(3) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал. 2.
(4) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие.
Законът за защита на потребителите, в Чл. 68к казва:
Нелоялни търговски практики са и следните агресивни търговски практики:
3. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) отправянето на настойчиви и непоискани търговски съобщения до потребителя по телефон, факс, електронна поща или всяко друго средство за комуникация от разстояние, освен в предвидените в закон случаи за изпълнение на договорно задължение и без да се нарушават изискванията за защита на личните данни и на чл. 6 от Закона за електронната търговия;
Никъде не се употребява думата „спам“, затова продължвам да „дълбая“ в Google. Ето какво намерих:
Мога да продължавам с примерите, но се оказва, че не е толкова лесно да се каже какво точно е „спам“. Затова, нека се опрем на закона.

Законодателството по света

Тъй като не съм юрист, не мога да дам правен съвет или да направя юридически анализ. Това, което мога, да направя, обаче, е да събера полезни ресурси и да ви ги предоставя. Ето някои от тях:

Съгласието за получаване на съобщения

В основата си, спамът е съобщение, което не искаме да получаваме и не сме дали съгласието си да го получаваме. Така че, вариантите, общо взето, са:

Вариант № 1: Получаваме писма, не искаме да ги получаваме и не сме дали съгласието си. Това е истински СПАМ.

Вариант № 2: Получаваме писма, не искаме да ги получаваме, но сме дали съгласието си (въпреки, че може да сме забравили това). Това са непоискани търговски съобщения. Отпишете се и забравете.

Вариант № 3: Получаваме писма, искаме да ги получаваме и сме дали съгласието си за това. Това са поискани търговски съобщения – бюлетини, оферти, специални ъпдеити и т.н. Получавайте ги, четете ги и когато ви омръзнат или вече нямате нужда от тях – отпишете се.

А какво да правим, ако сме тези, които изпращат съобщенията?

Ако сте от маркетинговата страна на фронта, тогава е важно да направим така, че:

Важно нещо № 1: Хората да поискат да получават писмата ни, т.е. да се регистрират, предоставяйки своите данни за контакт и да дадат изричното си съгласие каква информация искат да получават от нас и че искат да я получават.

Ето какво правя аз:

Колегите-маркетолози най-вероятно ми се присмиват заради страницата за регистрация, която е против всички правила за оптимизиране на лендинг страници, но пък аз съм доволен, че имам над 45% open rate, т.е. подозирам, че хората искат да четат съобщенията ми.

Важно нещо № 2: Използвайте т.нар. double opt-in.

Важно нещо № 3: Изпращайте на абонатите си само и точно тази информация, за която са дали съгласието си.

Важно нещо № 4: Когато изпращате нещо, направете го ценно, дайте стойност, информация, знание, отстъпка, нещо, което е ценно за тях.

Важно нещо № 5: Винаги им припомняйте точно защо получават даденото съобщение. Например:

„Вие полуавате този имейл бюлетин, защото сте се регистрирали за моя бюлетин през следната форма http://…“.

Важно нещо № 6: Винаги (и на явно място) давайте възможност на получателите да спрат да получават вашите съобщения, т.е. да се отпишат.

„А защо не казваш нищо за GDPR?“

Всъщност казвам. Ето няколко неща, които съм написал по темата:

Ще убие ли GDPR имейл маркетинга в Европейския съюз?

Изграждане на имейл списък и GDPR: Моят опит с MailChimp

Да не говорим, че подготвих и кратко ръководство по темата.
Можете да го изтеглите тук (не е необходима регистрация).

В заключение

Признавам, че спамът е нещо, изключително дразнещо. Но не всичко, което получавате по имейл, дори не всички търговски и рекламни съобщения, могат да да бъдат класифицирани като спам. Ето какво правя аз в такива случаи:

Ако информацията ми е полезна и интересна, консумирам я.

Ако не ми е необходима или не ме интересува, отписвам се.

Ако съм се отписал и продължавам да получавам съобщенията, които не желая, класифицирам го като спам (и спам филтрите започват да вършат своята работа) и се оплаквам (ако има релевантна институция в конкретния случай).

Ако нищо не проработи, използвам Unroll.me или просто трия съобщенията.

Така че, да, спамът е неприятен, но няма нужда да си разваляме настроението от няколко(стотин) писма, получени в пощенската ни кутия.

 

Share This