Използвам възможността да изразя моето задоволство от съвместната ни работа с екипа на Webface Consult и по-специално от отношенията ни с г-н Богоев. По време на целия процес на създаване, структуриране и оформяне на нашата уеб страница, работихме много конструктивно, срещахме разбиране, коректност и професионализъм, както и лично отношение към възникналите въпроси, което е от изключително важно значение за всеки клиент и се цени високо. Надяваме се и на понататъшно ползотворно сътрудничество.