Курсът е цялостен и обхваща всички основни аспекти и канали за маркетинг в Интернет. Разделянето на отделните модули от курса по дейности, в допълнение, дава възможност на курсиста да провери вече направеното и/или съответно да се съсредоточи върху “слабите места” от своята предходна маркетингова дейност в Интернет.

Най-полезна част от представянето на всеки един модул е факта, че обяснението започва с въведение в самата дейност, което позволява бързо навлизане в материята при липса на всякакви предварителни познания в тази област.

В допълнение, предвидените упражнения към всеки модул позволяват както детайлно усвояване на модула, така и усъвършенстване на познанията. Ето защо курсът е подходящ както за начинаещи така и за хора, успешно прилагащи в работата си познания за някои от каналите за маркетинг в Интернет.