Launch Masters: Успешната онлайн кампания

Обучението проследява стъпка по стъпка планирането, подготовката и провеждането на кампания, която има за цел да представи нов продукт, нова колекция, нова марка на пазара и да реализира конкретни резултати.

Продължителност: 1 ден

 

Email маркетинг за резултати

Тренингът разглежда стратегии и практически стъпки, свързани с изграждането на качествена имейл база данни, управлението на базата, сегментиране и таргетиране, подготовката на бюлетини и кампании, оптимизиране на резултатите.

Продължителност: 1 ден

 

Multi-Loop Marketing: Безкрайната фуния на продажбите

Обучението представя комплексен подход към маркетинга с цел постигане на максимално утилизиране на наличния трафик. Разглежда се система от маркетингови фунии, свързани една с друга и имащи за цел да повишат ангажираността на посетителите и – в крайна сметка – да ги конвертират в лоялни клиенти. Основните модули са: The Five Loops, Engagement Management, KPIs Framework, Tools of Trade и Master Roadmap.

Продължителност: 1 ден

 

Оптимизация за продажби (conversion rate optimization)

Тренингът засяга основните теоретични и практически аспекти на conversion rate optimization (CRO). Темите, които включва, са: Какво е CRO и какво не е? Процесът на CRO. Данни. Качествен и количествен анализ на потребителското поведение. A/B Testing. Сегментация и персонализация.

Продължителност: 1 ден

 

Дигитален маркетинг мениджмънт – стъпка по стъпка

Обучението дава информация и практически стъпки за организиране на дигиталният маркетингов процес от гледна точка на управление на екипи, планиране и реализиране на активности, задаване на цели и измерване и анализ на резултати от тези активности. Инструменти за планиране и управление на маркетинга.

Продължителност: 1 ден

 

Презентиране за продажби и убеждаване

Практическо обучение по планиране, построяване, оформление и представяне на презентация с цел продажба и убеждаване. Включените теми обхващат език на тялото и поведение пред публика, справяне с притеснение и откази, изготвяне дизайн на презентация, техники за представяне на информацията и влияние.

Продължителност: 1 ден

 

Креативни екипи – как да превърнем екипа си в машина за идеи

По време на обучението се представят и упражняват различни самостоятелни и екипни техники за подобряване на креативността и генерирането на идеи. Включени са техники от различни психологически и практически школи и течения. Упражненията са върху реални казуси от обучаваният екип.

Продължителност: 1 ден

 

Копирайтинг стратегии и тактики за хипнотично писане

В тренинга се разглеждат и упражняват стратегии и техники за писане на заглавия и текст за уеб, при което се постига желаното привличане на вниманието и хипнотичен ефект. Голяма част от техниките използват подходи от НЛП (невро-лингвистично програмиране) и стандартни и нестандартни практики от копирайтинга.

Продължителност: 1 ден

Забележка: Всички описани обучения са с продължителност 1 ден, който е съставен от 4 учебни сесии по 1 час и 30 мин. Всяка сесия съдържа теоретична част, примери, упражнения, въпроси и отговори. Правят се 2 почивки по 15 мин (преди и след обяд) и обедна почивка от 1 час.

Share This