Замислих се за американските филми, в които често на смотаняка му лепват етикета „loser“, а на гъзарите им викат „winner“. И се зачудих какъв ли е същинският смисъл на тези понятия. Дали, ако ти кажат „loser“, трябва да се потиснеш за цял живот и дали, ако те мислят за „winner“, трябва да лежиш на тези лаври? Ето до какви изводи стигнах…

Въпреки превода на думите, мисля си, че „loser“, не означава „човек, който губи“ и „winner“ не е заредено със смисъла „човек, който печели“. Според мен, тези етикети не характеризират човека като такъв, а само неговото поведение и отношение към себе си и света (върху които две неща  той има контрол).  Именно това поведение и това отношение водят до определени резултати – печелиш или губиш. Но, тъй като имаме контрол върху тях, можем да променим тези резултати.

Т.е. „loser“ не е черно клеймо за вечни времена и „winner“ не е пожизнено признание. Нашите ежедневни действия и усилия формират определени резултати и ако подкрепим тези усилия с подходящото отношение към себе си, живота и конкретната ситуация и ако приложим подходящото поведение, имаме много по-големи шансове да постигнем желаните резултати. А именно – да спечелим.

И обратното – ако следваме определени модели на поведение и мислене, ако формираме у себе си определена вътрешна нагласа – многократно намаляваме шансовете си за успех. И… губим.

Затова, ето и моите „нови“ (едва ли съм първия, който ги е измислил, но тъй като не съм ги прочел никъде, сам за себе си – аз си ги измислих) определения за „winner“ и „loser“:

Winner: Човек, който е изградил и поддържа отношение, начин на мислене, емоционална динамика, думи и действия, които го подпомагат и водят в посока постигане на поставените цели и получаване на желаните резултати.

Loser: Човек, който е изградил и поддържа отношение, начин на мислене, емоционална динамика, думи и действия, които му пречат или го отклоняват от постигането на целите му и получаване на желаните резултати.

Извод: Winner или Loser – от нас зависи и ние сме отговорни за изграждането и поддръжането на съответното отношение, начин на мислене, емоционална динамика, думи и действия. В зависимост от тях получаваме и съответните резултати.

(И ако си казвате „Еее, този откри топлата вода“, прави сте – оправихме бойлера! :)))

Това мое произведение се получи малко тежичко като изразни средства, затова ще ви разведря с нещо по-свежо:

В момента подготвям семинар, които ще се казва точно така – „Winner или Loser“. Там ще представя собствения си опит в изграждането и поддържането на нагласа на „Winner“ и борбата си с проблемите и нагласите от тип „Loser“.

Ето ги и слайдовете към този семинар. Ще се радвам да споделите мнението си:

Share This